Temel Dini Bilgiler 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

A) Ekonomi
B) İbadet
C) Ahlak
D) İman

Soru 2
• Her doğan çocuk fıtrat (inanma duygusu) üzerine doğar. (Hadisi Şerif)
• Yeryüzünde evi olmayan, giysisi olmayan insanlar görebilirsiniz ama inancı olmayan topluluk göremezsiniz.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni doğan çocukların sorumlulukları yoktur.
B) İnanmak, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır.
C) Çok tanrılı dinler sonradan ortaya çıkmıştır.
D) İnanmak, zengin fakir ayrımı kabul etmez.

Soru 3
Vahye dayalı dinlere en yakın olan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gnostisizm
B) Politeizm
C) Monoteizm
D) Agnostisizm

Soru 4
Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm
B) Politeizm
C) Gnostisizm
D) Agnostisizm

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dinin insana sağladığı faydalardan biri değildir?

A) İmanı kuvvetlendirir.
B) Davranışları güzelleştirir.
C) Maddi ihtiyaçları karşılar.
D) Anlam arayışına cevap verir.

Soru 6
Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Büyücülük yaygındır.
B) Kutsal kitapları vardır.
C) Kurucuları belli değildir.
D) Belli bir bölgeye aittirler.

Soru 7
• Kast sistemi vardır.
• Karma, Reenkarnasyon, Hulûl başlıca kavramlarıdır.
• Brahma, Vişnu, Şiva önemli tanrılarıdır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sihizm
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Şintoizm

Soru 8
Hz. Muhammed (sav.)’in “İman nedir?” sorusuna verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Namaz kılmak
B) Ahirete inanmak
C) Kitaplara inanmak
D) Meleklere inanmak

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

A) İrade
B) Beka
C) Kıdem
D) Vücut

Soru 10
Meleklerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Günah işlemezler.
B) Çok hızlı hareket ederler.
C) Yaşlanmaları çok geç olur.
D) İkişer, üçer, dörder, kanatları vardır.

Soru 11
Allah rızası için yapılan her türlü iyi, güzel ve faydalı olan davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhsan
B) İstişare
C) Salih Amel
D) Tevekkül

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir?

A) Hac
B) Oruç
C) Zekât
D) Namaz

Soru 13
İbadet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın verdiği nimetler karşısında teşekkürü ifade eder.
B) Her insan kendi isteğiyle yapmalıdır.
C) Dünyadaki mutluluğa etkisi olmaz.
D) Allah’ın huzurunda olmanın heyecanını hissettirir.

Soru 14
Temizlik – ibadet ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Namaz kılmak için temizlik şarttır.
B) Su bulunmadığı zaman teyemmüm abdesti ile temizlenilir.
C) Temizliğin çeşitleri; beden, elbise ve çevredir.
D) Temizlik sadece namaz için gereklidir.

Soru 15
Namazın vacipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sübhaneke duasını okumak
B) Namazın sonunda selam vermek
C) Her rekatta Fatiha suresini okumak
D) Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?

A) Vitir namazı
B) Bayram namazı
C) Teravih namazı
D) Cuma namazı

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili bir kavram değildir?

A) İmsak
B) Nisap
C) Fidye
D) İftar

Soru 18
Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zengin Müslümanlara farzdır.
B) Amca, dayı, teyze ve halaya zekat verilemez.
C) Ticaret mallarının zekat oranı 1/40’tır.
D) Zekât vermek için sağlıklı olmak gerekmez.

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

A) Ruhu ferahlatır.
B) İmanı kuvvetlendirir.
C) Kötülüklerden uzaklaştırır.
D) Cehennemden emin kılar.

Soru 20
Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye ne ad verilir?

A) Şavt
B) Vakfe
C) Mikat
D) Tavaf

1.A 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C 11.C 12.A 13.C 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.D 20.D