Temel Dini Bilgiler 1 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşılabileceğini” ileri süren inanç biçimidir?

A) Gnostisizm
B) Agnostisizm
C) Ateizm
D) Politeizm

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?

A) Zerdüştlük
B) Hinduizm
C) Şintoizm
D) Yahudilik

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
• Temelinde Mutlak Varlık inancı vardır.• Yaratıcı, yok edici ve koruyucu üç tanrıya inanılır.• Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır.• Kast sistemi vardır.Yukarıda birtakım özellikleri verilen din hangisidir?

A) Budizm
B) Taoizm
C) Sihizm
D) Hinduizm

Soru 4
Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalan batı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir.Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?

A) Hz. Yakup
B) Hz. Davut
C) Hz. Süleyman
D) Hz. İbrahim 45

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

A) Budizm
B) Şintoizm
C) Caynizm
D) Sihizm

Soru 6
“Yedi kollu şamdan” ve “altı köşeli yıldız” aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?

A) Budizm
B) Hristiyanlık
C) Hinduizm
D) Yahudilik

Soru 7Bu Sorular www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka varlığa ihtiyacı olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyam binefsihi
B) Muhalefet’ün li’l havadis
C) Vahdaniyet
D) Tekvin

Soru 8
Sözlükte “kulluk” olarak tarif edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad verilir?

A) İbadet
B) İman
C) Dua
D) Temizlik

Soru 9
Allah’ın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyam bi nefsihi
B) Muhalefet’ün li’l havadis
C) Kudret
D) Tekvin

Soru 10
İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiramen Katibin
B) Hafaza Melekleri
C) Rıdvan Meleği
D) MünkerNekir Melekleri

Soru 11Bu Test www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştırBu Test www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Hz. Musa’ya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?

A) Kudüs’te
B) Siyon Dağı’nda
C) Sina Dağı’nda
D) Arafat Dağı’nda

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi için abdest almak vacipdir?

A) Kur’an okumak
B) Kurban kesmek
C) Bayram namazı kılmak
D) Kâbe’yi tavaf etmek

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

A) Bayılmak
B) Uyumak
C) Ağız dolusu kusmak
D) Kendi duyacağı kadar gülmek

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biridir?

A) İftitah tekbiri almak
B) Kılınacak namaza niyet etmek
C) Gerektiğinde abdest veya gusül abdesti almak
D) Kıbleye yönelmek

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

A) Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek
B) Namazda yanılma durumunda sehiv secdesi yapmak
C) Rükû ve secdeye eğilip kalkarken tekbir getirmek.
D) Her rekâtta Fatiha suresini okumak

Soru 16Bu Sorubankası www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?

A) İftitah tekbirini alırken elleri yukarı kaldırmak
B) Bayram namazlarında ek tekbirleri getirmek
C) Rükûda üç defa “Sübhane rabbiyel azim” demek.
D) Önü açık yerde namaz kılarken önüne sutre (engel) koymak

Soru 17
Cenaze namazında ikinci tekbiri getirdikten sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?

A) Sübhaneke duası
B) Ettehiyyâtü duası
C) SalliBarik duaları
D) Rabbena duaları

Soru 18
Teravih namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müstehap
B) Sünneti müekkede
C) Farz
D) Vacip

Soru 19
Nisab kavramı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Zekât

Soru 20
Kevser suresinde aşağıdaki ibadetlerin hangileri ifade edilmiştir?

A) Namaz Oruç
B) Hac Zekât
C) Namaz Kurban
D) Zekât Kurban

1.A — 2.D — 3.D — 4.C — 5.B — 6.D — 7.A — 8.A — 9.B — 10.B — 11.C — 12.D — 13.D — 14.A — 15.C — 16.B — 17.C — 18.B — 19.D — 20.C