Sağlık Bilgisi 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının çocuk sağlığı açısından yararlarındandır?

A) Anne ölümlerinin azalması
B) Bebek ölüm oranlarının düşmesi
C) Annenin üreme organlarına ait sağlık sorunlarının azalması
D) İstenmeyen gebelik, düşük ve kürtaj sorunlarının ortadan kalkması

Soru 2
İstenmeyen gebeliklerin, hekimler tarafından kaçıncı haftaya kadar sonlandırılması mümkündür?

A) 10.
B) 20.
C) 30.
D) 40.

Soru 3
I. Kan hacminin artması
II. Artan demir gereksinmesinin karşılanamaması
Yukarıda, gebelik döneminde görülen kansızlığın nedenleri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 4
Gebelikte, bazı besinlere karşı şiddetli bir istek veya aşırı bir isteksizliğin görüldüğü duruma ne ad verilir?

A) Ödem
B) Aşerme
C) Kabızlık
D) Osteomalasia

Soru 5
• Destekle oturabilir.
• Alt çenedeki ilk kesici dişleri çıkar.
• Yabancıları, tanıdıklarından ayırabilir.
Verilen özelliklere sahip ve normal gelişim gösteren bir çocuğun, gelişim döneminin kaçıncı ayında olduğu söylenebilir?

A) 1.
B) 3.
C) 6.
D) 9.

Soru 6
Emzirmeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Geceleri emzirmeye ara vermek
B) 1 yaşına kadar sadece anne sütü vermek
C) Çocuk ishal olduğunda emzirmeyi kesmek
D) Doğumdan sonra ilk 1/2 saat içinde emzirmek

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi aşıların verilme yollarından biri değildir?

A) Göze damlatmak
B) Buruna damlatmak
C) Buruna püskürtmek
D) Enjeksiyon şeklinde uygulamak

Soru 8
Yenidoğan bebeklerde, çeşitli nedenlere bağlı olarak bilirübin denilen maddenin atılamayıp ciltte birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalığa ne ad verilir?

A) İshal
B) Sarılık
C) Kızamık
D) Zatürre

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hormonal hastalıklardan biri değildir?

A) Guatr
B) Diyabet
C) Obezite
D) Kızamık

Soru 10
Birkaç ülkeyi etkisi altına alan büyük salgın durumu, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Epidemi
B) Pandemi
C) Endemik hastalık
D) Hiper endemik hastalık

Soru 11
I. Et ve yumurtaları az pişirmek
II. Kişisel temizliğe özen göstermek
III. Gıdaları olabildiğince taze tüketmek
Verilenlerden hangileri, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

A) Kesin tanı konulması
B) İhbarı zorunlu hastalıkların bildirilmesi
C) Portörlerin saptanması ve tedavi edilmesi
D) Temiz içme ve kullanma suyu temin edilmesi

Soru 13
Yetişkinlerde istirahat hâlindeyken normal nabız hızı dakikada kaç atımdır?

A) 60 – 100
B) 80 – 120
C) 100 – 140
D) 120 – 160

Soru 14
Akciğer dokusunun bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar tarafından meydana gelen iltihabına ne ad verilir?

A) Kızıl
B) Difteri
C) Zatürre
D) Boğmaca

Soru 15
Hepatit, karaciğerde meydana gelen ve buradaki dokuların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Halk dilinde sarılık olarak da bilinir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hepatitin belirtilerinden biri değildir?

A) Halsizlik
B) Karın ağrısı
C) Sudan çekinme
D) Derinin sarı renk alması

Soru 16
I. Kan ve kan ürünleri
II. Korunmasız cinsel ilişki
III. Gözyaşı, ter ve tükürük
Yukarıdakilerden hangileri AIDS’in bulaşma yollarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, paraziter hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken uygulamalardan biri değildir?

A) Ellerin yıkanması
B) Yiyeceklerin iyi pişirilmesi
C) İçme sularının temizliğine dikkat edilmesi
D) Kirlenmiş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi

Soru 18
Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

A) Ezikli yaralar
B) Kesik yaralar
C) Delici yaralar
D) Parçalı yaralar

Soru 19
• Bol miktarda sıvı tüketilmesi
• Açık renkli ve hafif giysiler giyilmesi
• Güneş ışığından koruyacak aksesuarlar kullanılması
Verilenler, aşağıdaki durumların hangisinden korunmak için alınması gereken önlemlerdendir?

A) Donma
B) Boğulma
C) Sıcak çarpması
D) Elektrik çarpması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, sindirim yoluyla zehirlenmeye sebep olur?

A) Gaz sobaları
B) Tüp kaçakları
C) Böcek sokmaları
D) Zehirli mantarlar

1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.D 10.B 11.C 12.D 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.A 19.C 20.D