Sağlık Bilgisi 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin bireyidir?

A) Evlenmiş hala
B) Evlenmiş çocuklar
C) Evlenmemiş çocuklar
D) Evlenmemiş dayı

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi eş seçimi kararında ilk adımdır?

A) Eş adayının kişilik özelliklerini tanımak
B) Eş adayının ailesini tanımak
C) Kendi kişilik özelliklerini tanımak ve farkında olmak
D) Toplumsal bakış açılarını dikkate almak

Soru 3
I. Çocuk sayısını belirlemek
II. Doğumlar arasındaki aralığı belirlemek
III. İstenmeyen gebelikleri sonlandırmak
Aile planlaması uygulamalarının amacı yukarıdakilerden hangileridir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocuklara 1 yaşına gelinceye kadar, aşı takvimine göre düzenli olarak uygulanan aşılardan değildir?

A) BCG
B) DBT
C) Hepatit B
D) Kuduz aşısı

Soru 5
İnsanlarda normal gebelik süresi ortalama kaç gündür?

A) 280
B) 260
C) 240
D) 220

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi erken doğum sancılarına neden olmaz?

A) Annenin rahim yapısının kusurları
B) Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi
C) Annenin ciddi bir hastalığının olması
D) Bebeğin anne karnında ölümü

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi lohusalık dönemindeki annede gerçekleşmez?

A) Rahim küçülür.
B) Süt salgılaması durur.
C) Adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
D) Gebelikte oluşan tüm değişiklikler gebelik öncesine döner.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukluk çağında görülen bulaşıcı hastalıklardandır?

A) Kanser
B) Tansiyon
C) Boğmaca
D) Böbrek yetmezliği

Soru 9
Anne, baba ve bebeğin kan grubu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda kan uyuşmazlığı görülebilir?

Anne >>>> Baba >>>> Bebek

A) Rh+ >>>> Rh- >>>> Rh+
B) Rh- >>>> Rh+ >>>> Rh+
C) Rh- >>>> Rh- >>>> Rh-
D) Rh+ >>>> Rh+ >>>> Rh-

Soru 10
Normal gelişim gösteren bir çocuk “baba”, “anne”, “mama” gibi iki heceli sözcükleri ilk olarak gelişim döneminin kaçıncı ayında söyleyebilir?

A) 3.
B) 9.
C) 12.
D) 24.

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hastalık oluşumuna neden olan bedensel sebeplerden değildir?

A) Hormonal
B) Kalıtsal
C) Metabolik kökenli
D) Mikroorganizmalar

Soru 12
Bir bulaşıcı hastalık etkeninin vücuda girmesiyle hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süreye ne denir?

A) Kuluçka süresi
B) Bulaşma süresi
C) Salgın hastalık
D) Enfeksiyon hastalığı

Soru 13
I. Mikroorganizmanın virülansı (hastalık yapma yeteneği)
II. Organizmaya giren mikroorganizma miktarı (enfeksiyon dozu)
III. Konağın duyarlılığı (konağın bağışıklık durumu)
Yukarıdakilerden hangileri enfeksiyon oluşumunu belirleyen en önemli faktörlerdendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 14
Karadeniz Bölgesinde guatr hastalığı her yıl yaklaşık olarak aynı sayıda kişide görülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Pandemi
B) Epidemi
C) Endemik hastalık
D) Bulaşıcı hastalık

Soru 15
I. Uygun ısı II. Nem III. Besin
Yukarıda verilenlerden hangilerinin bulunduğu ortamda mikroorganizmalar çoğalarak sayıları hızla artar?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde salgın oluşmaz?

A) Grip
B) Tifo
C) Tetanos
D) Kolera

Soru 17
Sağlıklı insanlarda aşağıdakilerden hangisi vücut ısısının normal değerinden aşağıya düşmesine neden olur?

A) Egzersiz yapmak
B) Gece uyumak
C) Sıkı giyinmek
D) Sıcak içecekler içmek

Soru 18
Kalpdamar sisteminin yaşamsal organları, uygun oranda kanlandıramaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliğine ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Boğulma

Soru 19
Yüksek derecede ısı ve nem nedeniyle vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya çıkan bozukluklara ne ad verilir?

A) Sıcak çarpması
B) Solunum durması
C) Zehirlenme
D) Yaralanma

Soru 20
Doku ve organ nakillerinde, hastanın aşağıdaki durumlarından hangisi göz önünde bulundurulur?

A) Irkı
B) Cinsiyeti
C) Zengin – fakir olması
D) Tıbbi aciliyet durumu

1.C 2.C 3.A 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.B 10.B 11.D 12.A 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.A 19.A 20.D