Sağlık Bilgisi 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Her ailenin kendine özgü özellikleri olmakla birlikte, tüm ailelerde bulunan genel özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu genel özelliklerden değildir?

A) Kapsamının sınırsız olması
B) Evrensel bir kurum olması
C) Toplumsal kurallarla çevrili olması
D) Bireyi şekillendirme özelliğinin olması

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı yönünden olumlu etkilerindendir?

A) Kadınlarda üreme sistemi hastalıklarının azalması
B) Kürtaj sayısının azalması
C) Düşük ve doğuma bağlı ana ölümlerinin azalması
D) Zihinsel ve bedensel bozukluğu olan bebek doğumlarının azalması

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com/span>
Sağlık açısından ana tanımı içinde hangi özellikteki kadınlar yer alır?

A) Çocuk sahibi olan
B) Doğurganlık çağında olan
C) 20 ve 35 yaş aralığında olan
D) Aile planlamasına göre çocuk sahibi olan

Soru 4
Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez?

A) Annenin düzenli olarak bazı ilaçları kullanması
B) Ailede kalıtsal hastalığın bulunması
C) Annenin 25 yaşında olması
D) Annenin sigara kullanması

Soru 5
Çocuğun beslenmesinde hangi aylardan sonra ek besinlere başlanılmalıdır?

A)2.- 3.
B)4.-5.
C)12.
D)18.

Soru 6
• Özellikle süt çocuklarında görülen bir mantar hastalığıdır.• Ağız içinde ufak beyaz noktacıklar şeklinde görülür.• Emme güçlüğü ve ağrıya yol açar.Özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zatürre
B) Pamukçuk
C) Sarılık
D) Yarık damak

Soru 7Bu Sorular www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hormon salgılanışındaki düzensizlik sonucu ortaya çıkar?

A) Renk körlüğü
B) Turner sendromu
C) Klinefelter sendromu
D) Polikistik over hastalığı

Soru 8
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bulaşma süresini ifade eder?

A) Enfeksiyon etkeninin enfekte olmuş canlıdan (konakçıdan) bir diğerine geçme süresi
B) Hastalığın yaygınlaştıktan sonra enfeksiyon etkisinin yok edilmesine kadar geçen süre
C) Mikrobun vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süre
D) Mikrobun vücuda girdikten sonra vücutta etkisiz hale getirilmesine kadar geçen süre

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?

A) Hasta insanın kanıyla temas etmemek
B) Damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşan hastalığı olan kişilerle aynı odada bulunmamak
C) Aşılama yoluyla kişilerin hastalıklardan korunması
D) Sağlam kişilerin hasta insanla doğrudan temasının önlenmesi

Soru 10
Sağlıklı yetişkin bireylerde ortalama nabız sayısı kaçtır?

A) 140
B) 130
C) 90
D) 70

Soru 11Bu Test www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştırBu Test www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Zatürre akciğerlerin bir veya birkaç lobunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalığın özelliklerindendir?

A) Etkeni virüs, bakteri ya da mantardır.
B) En çok yaşlılarda görülür.
C) Belirtisi hafif ateş ve bulantıdır.
D) Deride kırmızı döküntüler ortaya çıkar.

Soru 12
Virüsü vücuda girdikten hemen sonra hastalık ortaya çıkmadığı için, 3 ay sonra ELISA testi adı verilen testin yapılması önerilen bir hastada hangi hastalıktan şüphelenilmektedir?

A) Hepatit A
B) AIDS
C) Kuduz
D) Kist hidatik

Soru 13
İlk yardımın ABC’si içinde yer alan tedavi uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ağızda kırık diş, yabancı cisim, kusmuk varsa uzaklaştırılması
B) Kalbin çalışması ve dolaşımın sağlanması
C) Vücutta ezik, morarma, kırık olup olmadığının değerlendirilmesi
D) Kanama varsa, kontrol altına alınması

Soru 14
Dikkat azalması ve refleks yavaşlaması aşağıdakilerden hangisi için ilk sırada yer alan, kaza oluşma nedenidir?

A) Bebekler
B) Çocuklar
C) Gençler
D) Yaşlılar

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda kan akışının yavaşladığı veya azaldığı durumu ifade eder?

A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Bilinç kaybı 51

Soru 16Bu Sorubankası www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Suda boğulan bir kişiye ilk yardımda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Kalp masajı yapılması
B) Yapay solunum yapılması
C) Akciğerlerindeki suyun boşaltılması
D) Hastanın kol ve bacaklarının hareket ettirilmesi

Soru 17
Bir kazada yaralanan hastanın son 10 yıl içinde tetanos aşısı olmadığı belirlenmiş ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Bir doz tetanos aşısı yapılır.
B) On doz tetanos aşısı yapılır.
C) Enfeksiyon gelişmemişse hiçbir şey yapılmaz.
D) Enfeksiyon gelişmişse beş doz tetanos aşısı yapılır.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır?

A) Yaralının bir yere taşınması gerekmiyorsa
B) Uzuv kopması yoksa
C) Baskı noktasından yapılan baskı yeterliyse
D) Çok sayıda yaralı olup bir ilkyardımcı varsa

Soru 19
Elektrik çarpmasında yaralının elektrik akımıyla bağlantısı kesildikten sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Solunumu kontrol edilir.
B) Kol ve bacakları hareket ettirilir.
C) Hızlı bir şekilde kalp masajı yapılır.
D) Vücudu soğuk su ile serinletilir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sedye ile hasta taşıma yönteminde genel kurallar içinde yer alır?

A) Sedye, hastanın ayakları aşağıda olacak şekilde tutulmalı
B) Yaralının ayakları gidiş yönünde olmalıdır.
C) Yaralı, battaniye ya da çarşaf gibi malzemelerle sarılmalıdır.
D) Güçlü olan yardımcı, yaralının ayak kısmında olmalıdır.

1.A — 2.D — 3.B — 4.C — 5.B — 6.B — 7.D — 8.A — 9.C — 10.D — 11.A — 12.B — 13.C — 14.D — 15.A — 16.C — 17.A — 18.D — 19.A — 20.C