Sağlık Bilgisi 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak, o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpımı ile bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaba doğum hızı
B) Bebek ölüm hızı
C) Nüfus artış hızı
D) Kaba ölüm hızı

Soru 2
I. İklim koşulları
II. Genetik bozukluklar
III. Kanser yapıcı maddeler
Yukarıdakilerden hangileri, sağlığa etki eden bünyesel etmenlerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sağlığı tehdit eden kimyasal etmenlerdendir?

A) Zehirler
B) Vektörler
C) Ruhsal gerginlikler
D) Mikroorganizmalar

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A) Erken tanı
B) İyi beslenme
C) Sağlık eğitimi
D) Rehabilitasyon

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, ikinci basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

A) 112 acil sağlık hizmeti birimleri
B) Eğitim ve araştırma hastaneleri
C) Üniversitelerin medikososyal birimleri
D) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, tırnak temizliği için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A) Banyo yaparken tırnak fırçası kullanılması
B) El tırnaklarının düz olarak kesilmesi
C) Varsa, ojelerin eskimemiş olması
D) Tırnakların düzenli kesilmesi

Soru 7
I. Saçların yumuşak bir havlu ile kurulanması
II. Elektrikli kurutucuların saça çok yakın tutulması
III. Normal bir saçın, haftada en az bir ya da iki kez yıkanması
Yukarıdakilerden hangileri, saç temizliği ve bakımı için yapılan doğru uygulamalardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde, cerahat oluşmasına ne ad verilir?

A) Plak
B) Diş apsesi
C) Diş minesi
D) Diş çürüğü

Soru 9
Diş fırçalama tekniği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Diş parlatma tozlarının diş hekimi önerisi olmadan da kullanılması
B) Diş fırçasının 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulması
C) Dişlerin günde en az iki kere düzenli olarak fırçalanması
D) Naylon ve orta sertlikteki fırçaların seçilmesi

Soru 10
I. Yaş ve sağlığa uygun beslenmenin seçilmesi
II. Nefes alırken burnun, nefes verirken ağzın kullanılması
III. Kafein ve alkol içeren içeceklerin su yerine içilmesi
Sağlıklı hayatın korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, kahvaltı yapılmadığı takdirde ortaya çıkabilecek problemlerden biri değildir?

A) Baş ağrısı
B) Yorgunluk
C) Dikkat dağınıklığı
D) Zihinsel performansta artma

Soru 12
• Tuvalet eğitiminin sonuç vermeye başlaması
• Uyku ve temizlik alışkanlıklarının büyük ölçüde kazanılması
• Çevresinde kendisinden bağımsız bir dünyanın varlığını kabul etmesi
Verilen özellikler hangi büyüme ve gelişme dönemine aittir?

A) Okul çağı dönemi
B) Çocukluk dönemi
C) Bebeklik dönemi
D) Ergenlik dönemi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır?

A) Genel ilkeleri soyut durumlara uygulayabilmesi
B) Küçük kas gelişimine dayalı işlerde başarılı olması
C) Semboller yoluyla kavrayabilme yeteneğinin gelişmesi
D) Anababanın uyarılarına birden tepki gösterip ters yanıtlar vermesi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?

A) Aile
B) Cinsiyet
C) Beden sağlığı
D) Medeni durum

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir?

A) İlaç kullanımının takibi
B) Tanı konmuş hasta ve yakınlarının eğitimi
C) Kişisel gelişim programlarının uygulanması
D) Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması

Soru 16
Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için, maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimidir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolerans gelişimi
B) Fiziksel bağımlılık
C) Psikolojik bağımlılık
D) Yoksunluk sendromu

Soru 17
I. Damarları tıkaması
II. Oksijeni kısıtlaması
III. Kanı pıhtılaştırması
Yukarıda verilenlerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Aktif alkol kullanımının en yüksek yüzdesi, hangi yaşlar arasında görülür?

A) 10 – 25
B) 20 – 35
C) 30 – 45
D) 40 – 55

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin sosyal ve maddi etkilerindendir?

A) Toplumdan kopma
B) Kan zehirlenmesi
C) Gece körlüğü
D) Nefes darlığı

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu madde bağımlılarına rehabilitasyon aşamasında yapılan uygulamalardandır?

A) Yoksunluk belirtileriyle savaşılması
B) Hastanede gözlem altında tutulması
C) Olumlu hobiler kazanmasının sağlanması
D) Organlarında meydana gelmiş hasarların tedavi edilmesi

1.C 2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.C 8.B 9.A 10.B 11.D 12.B 13.D 14.A 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.C