Sağlık Bilgisi 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Unlu gıdalara ağırlık veren beslenme tarzı
II. Bebeklerin kundaklanması
III. Düzenli spor yapma
Yukarıdakilerden hangileri sağlığı olumsuz etkileyen alışkanlıklardır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerden değildir?

A) Gıda katkı maddeleri
B) Mikroorganizmalar
C) Hayvansal gıdalar
D) Bitkiler

Soru 3
Bir yıl içinde toplumda görülen gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı ana ölüm sayısının, aynı yılda görülen canlı doğumlara bölümünün, on bin ya da yüz bin ile çarpımı ile bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana ölüm hızı
B) Bebek ölüm hızı
C) Kaba ölüm hızı
D) Nüfus artış hızı

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden bünyesel etmenlerdendir?

A) Giyim eşyaları
B) İklim koşulları
C) Genetik bozukluklar
D) İçme ve kullanma suları

Soru 5
Aşağıdaki su kirleticilerinin hangisi, bulaşıcı hastalıklara neden olur?

A) Arsenik
B) Bakteri
C) Kurşun
D) Cıva

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerindendir?

A) Temiz suyun sağlanması
B) Konut hijyeninin sağlanması
C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D) Aile planlaması

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren sağlık ünitelerindendir?

A) Eğitim ve araştırma hastaneleri
B) Verem savaş dispanserleri
C) Sağlık ocakları
D) Anaçocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, rehabilitasyon sağlık hizmetlerindendir?

A) Hepatit A aşısı uygulamaları
B) Engelliler için meslek edinme kursları
C) Okullarda sağlık eğitimi verilmesi
D) Kırsalda erken tanı için, sağlık taramalarının yapılması

Soru 9
I. Aşılama
II. Serumla antikor verilmesi
III. Su içirilmesi
Yukarıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklara karşı kişinin bağışıklanmasını sağlar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik uygulamalarından değildir?

A) Gardrop düzenleme
B) Saç temizliği ve bakımı
C) Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği
D) El, tırnak temizliği ve bakımı

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ayak sağlığının bozulmasına neden olur?

A) Ayakların her gün yıkanması
B) Yıkandıktan sonra ayak havlusu ile kurulanması
C) Pamuklu çoraplar giyilmesi
D) Yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giyilmesi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi banyo yaparken kullanılmamalıdır?

A) Sabun
B) Banyo lifi
C) Arkadaşın banyo kesesi
D) 3338 °C’de su

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi diş çürüklerinin oluşmasındaki üç temel etmenden birisi değildir?

A) Duyarlı bir diş yüzeyi
B) Dişlerdeki yiyecek artıkları
C) Ağızda asit oluşumuna neden olan mikroorganizmaların varlığı
D) Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması ve diş ipi kullanılması

Soru 14
Diş etlerinde meydana gelecek iltihaplanma ya da dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonlar, aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisinin oluşumuna neden olmaz?

A) Baş ağrısı
B) Ayak kokusu
C) Eklem romatizması
D) Beyin zarı iltihaplanması

Soru 15
I. Okuma yaparken ışık sağ önden gelmeli
II. Gözler ovuşturulmamalı
III. Kaliteli güneş gözlükleri kullanılmalı
Yukarıdakilerden hangileri göz sağlığını korumak için yapılan doğru uygulamalardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
“Vücudumuzu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğeleri olan yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerden yeterli miktarda almalıyız.”Verilen bilgi büyüme ve gelişmede rol oynayan aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Genetik
B) Hormonal
C) Beslenme
D) Fiziki çevre

Soru 17
Öğrenciler için en önemli öğün, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahvaltı
B) Öğlen yemeği
C) Akşam yemeği
D) Ara öğünler

Soru 18
I. Yutma
II. Yakalama
III. Emmeye başlama
Yukarıdakilerden hangileri bebeklerde görülen reflekslerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Yetişkinlik dönemi, aşağıdaki yaş aralıklarının hangisinde görülür?

A) 0 – 12
B) 6 – 12
C) 21 – 65
D) 65 – 85

Soru 20
Kişinin zihinsel ve duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve korunması ile uğraşan tıbbi uzmanlık alanına ne ad verilir?

A) Psikoloji
B) Psikiyatri
C) Ruh bilimi
D) Farmakoloji

1.B 2.A 3.A 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A 11.D 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B