Karş.Din. Tar. 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Müslümanlar arasında mehdi anlayışı ilk defa hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A) Sahabe
B) Tabiun
C) Emeviler
D) Abbasiler

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir?

A) Kutsal ruh
B) Oğul tanrı
C) Baba tanrı
D) Hz. Meryem

Soru 3
Hristiyanlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. İsa, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
B) Hz. İsa’nın peygamber olduğu bölge Roma İmparatorluğu sınırlarında bulunuyordu.
C) Günümüzde Hristiyan nüfusunun en fazla olduğu bölge Afrika’dır.
D) Teslis inancı Hristiyanlığın en önemli unsurlarından biridir.

Soru 4
• Çocukluğu ve gençliğinin bir dönemi Firavun’un sarayında geçti.
• Sina Dağı’nda Rabb’inden vahiy aldı. Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Musa
C) Hz. Davut
D) Hz. Süleyman

Soru 5
Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

A) Sihizm
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Konfüçyanizm

Soru 6
Konfüçyüs hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Metafizik konularla fazla ilgilenmiş Hint filozofudur.
B) Toplumda barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanırdı.
C) Öğrencilerine geleneksel hikmet dolu bilgiler öğretti.
D) İdeali erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktı.

Soru 7
Evren sonsuzdur. İnsanlar amelleri doğrultusunda mükâfat ve ceza görürler. Kötü amel işleyenler öldüklerinde kötü varlıkların bedenlerinde, iyi amel işleyenler de güzel bedenlerde varlıklarını sürdürürler ve bu durum Nirvana’ya ulaşıncaya kadar sürer. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm
B) Şintoizm
C) Zerdüştlük
D) Hristiyanlık

Soru 8
Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir?

A) Mezmurlar (Zebur)
B) Eski Ahit
C) Yeni Ahit
D) Talmut

Soru 9
Sihizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makavira
B) Guru Nanak
C) Lao – Tuzu
D) Ahura Mazdah

Soru 10
Mabetleri Romalılar tarafından yıkıldıktan sonra kurban ibadetini askıya alan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hinduizm
B) Zerdüşlük
C) Yahudilik
D) Hristiyanlık

Soru 11
Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Noel
B) Fısıh
C) Sukkot
D) Paskalya

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin inançlarından değildir?

A) İnsanlık sona yaklaşmıştır.
B) Dinler arası diyalog gereksizdir.
C) Misyonerlik faaliyetine gerek yoktur.
D) Şeytan dünyanın görünmez yöneticisidir.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait bir mabettir?

A) Katedral
B) Sinagog
C) Kilise
D) Şapel

Soru 14
Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada en fazla katkısı olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkıh
B) Tefsir
C) Tecvid
D) Hadis

Soru 15
“Kukulkan”, “Kalki”, “Maitreya” ve “Saosyant” kavramlarının dinlerde ifade ettiği ortak nokta hangisidir?

A) Mabet
B) Mezhep
C) Kurtarıcı
D) Kutsal Kitap

Soru 16
Aşağıdaki dinlerin hangisinde İslam’ın ahiret inancına benzer bir ahiret inancı vardır?

A) Caynizm
B) Şintoizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyüsçülük

Soru 17
Müslümanların hac sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmelerine ne denir?

A) Say
B) İhram
C) Vakfe
D) Şeytan Taşlama

Soru 18
Yoga ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyanizm

Soru 19
I. Sihizm
II. Budizm
III. Yahudilik
IV. Konfüçyanizm
Yukarıdaki dinlerden hangileri monoteisttir?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve III

Soru 20
On Emir aşağıdaki dinlerin hangisinde yer almaktadır?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Zerdüştlük
D) Budizm

1.C 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.A 8.D 9.B 10.C 11.D 12.C 13.B 14.B 15.C 16.C 17.A 18.B 19.D 20.A