Karş.Din. Tar. 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Yahudiler dua ederken Tanrıya aşağıdaki isimlerin hangisiyle seslenirler?

A) Elohim
B) Yahve
C) Adonay
D) Tanrı

Soru 2
Yahudilerin Tanrı hakkında aşağıda yer alan inanç ve düşüncelerinden hangisi İslam’ın Allah anlayışıyla uyuşmaz?

A) Tanrı her şeyi yaratandır.
B) Tanrı dinlenir.
C) Tanrı ezelidir.
D) Tanrı birdir.

Soru 3
İslam’a göre tabiatta bulunan her şey Allah’ın eseridir. Allah evrenin bir parçası değildir. O, bütün varlıkların ötesinde bir varlıktır. Evrendeki her şey O’nun varlığına delildir. O’nun keyfiyeti bilinemez. Bu metnin aşağıdaki tanrı anlayışlarından hangisine cevap olarak yazıldığı söylenebilir?

A) Tabiattaki her şeyin içinde tanrı bulunmaktadır.Tabiatın dışında bir tanrı yoktur. “Panteizm”
B) İnsanı ve evreni yüce bir tanrı yaratmış ancak daha sonra hiçbir işe karışmamıştır. “Deizm”
C) Tanrı’da yorulur dinlenir, pişmanlık duyar. “Yahudilik”
D) Tanrı İsa’nın bedenine hulûl etmiştir. “Hristiyanlık”

Soru 4
Biruni’ye göre Hinduizm’de aşağıdaki gruplardan hangisi tek tanrı inancına sahiptir?

A) Brahmanlar
B) Kşatriyalar
C) Vaisyalar
D) Sudralar

Soru 5
Hinduizm’e tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Caynizm
B) Budizm
C) Sihizm
D) Şintoizm

Soru 6
Konfüçyanizm’de yüce tanrı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

A) Rama
B) Vişnu
C) Kami
D) Tien

Soru 7
Aşağıdaki dinlerin hangisinde peygamber inancı bulunur?

A) Şintoizm
B) Hinduizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyanizm

Soru 8
Kur’an-ı Kerim, Hz. İsa’nın doğumunu anlatırken hangi peygamberin yaratılışını örnek verir?

A) Hz. Muhammed
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Adem
D) Hz. Nuh

Soru 9
Kur’an-ı Kerim’de: “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl…” (Ankebût suresi 45. ayet) Hz. Musa’ya ; “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.” (Tâhâ suresi 14. ayet) Hz. İsa’ya; Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” (Meryem suresi 31. ayet) Bu ayetlerden çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farz namazın yanında nafile de kılınmalıdır.
B) İlahi dinlerde namaz ibadeti farz kılınmıştır.
C) Namazı adabına göre kılmak gerekir.
D) Namaz günde beş vakit kılınır.

Soru 10
Yahudilik’te ibadetler aşağıdaki dillerden hangisiyle yapılır?

A) Arapça – Farsça
B) İngilizce – Arapça
C) İngilizce – Latince
D) İbranice – Aramice

Soru 11
Yom Kippur (Tövbe ve Keffaret Günü) orucu aşağıdaki dinlerin hangisinde tutulur?

A) Hrıstiyanlık
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Zerdüştlük

Soru 12
Hac ibadeti esnasında Mina denilen yerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Vakfe yapılır.
B) İhrama girilir.
C) Şeytan taşlanır.
D) Tavaf yapılır.

Soru 13
Aşağıdakilerin hangisi sadece manevi temizliktir?

A) Elbiseyi temizlemek
B) Gusül abdesti almak
C) Namaz abdesti almak
D) Tövbe etmek

Soru 14
• “Kim kardeşine yardım ederse Allah’da ona yardım eder.” (Hadis-i Şerif)
• “Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver.” (Kitab-ı Mukaddes)
• “Sizden bir şey dileyene verin,sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.” ( İncil) Bu metinlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru olmak
B) İyilik yapmak
C) Adaletli olmak
D) Sabırlı olmak

Soru 15
“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

A) Yalandan kaçınmak
B) İncitici olmak
C) Edepli olmak
D) Şefkatli olmak

Soru 16
Misyonerlik teşkilatı İlk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde kurulmuştur?

A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) İtalya

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Hrıstiyan misyoner gruplardan biri değildir?

A) Baptistler
B) Adventisler
C) Mesih İnanlılar
D) Yahova Şahitleri

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın ibadet yerlerinden biri değildir?

A) Havra
B) Kilise
C) Şapel
D) Katedral

Soru 19
• Guru Nanak
• Altın Mabet
• Adi- Grant Bu kavramlar aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Caynizm
B) Şintoizm
C) Sihizm
D) Budizm

Soru 20
Tanrıyı çağırmak ve ona hizmette bulunmak anlamına gelen Matcuri Bayramı aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Yahudilik
B) Hristıyanlık
C) Zerdüştlük
D) Şintoizm

1.C 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D