İngilizce Ders Notları

 İngilizce Konu Anlatımı AÖL Ders Kitabından Bağımsızdır, bu ders Videolarında temel ingilizce bilgilerini öğreniyoruz ve sınavlarda işe yaracağını düşünüyoruz
Alfabe
Kelime Çeşitleri
Cümle Çeşitleri
Pronouns : Zamirler
Sayılar (Sıfır – Trilyon)
Sıra Sayıları
Renkler
Tekil ve Çoğul
Akrabalık Terimleri
Geniş Zaman Durum Cümlesi
Edatlar
Bulunmak Cümlesi
Uygulama
Saati sorma ve söyleme
Fiyat Sorma ve Cevaplama
Zaman Zarfları
Tanışma ve Selamlaşma
Hareket Cümlesi (yapmak)
İşaret Sıfatları
Temel Bağlaçlar ve Edatlar
Sıklık Zarfları
Fiilimsiler
İsmin Halleri (yalın, -i, -e, -de, -den)
Miktar Sıfatları
Cümlede Sıfatların Öncelik Sırası
İngilizce’deki Bazı Detaylar
Modallar genel bakış
Yapabilirlik Cümlesi
..sa iyi olur Cümle Kalıbı
Kesme işareti
Adres sorma ve yol tarifi
Belirteçler
Karşılaştırma Cümleleri (daha) (en)
Benzerlikler (like, as … as)
Sahip olmak
İstemek’ Cümle Yapısı
Bir Restoranda Sipariş Verme
Kibar Ricalar
Teklif Cümleleri
Gelecek zaman
Gelecek Zaman Örnekleri
di’li Geçmiş Zaman Durum cümlesi
di’li Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi
Düzensiz Fiiller Listesi
Şimdiki Zamanın Hikayesi
Geniş Geçmiş Zaman
ebilmek Cümle yapısı
Teyit Soruları
Bağlaç Zarflar
Sakıncası Yoksa… Cümle Kalıbı
Koşul Bağlaçlari
…diye” ve “olsa bile” Baglaclari
-mayacak kadar… Cümle Yapısı
-acak kadar… Cümle Yapısı
Hem..hem de
Sadece…değil…aynı zamanda…
Ya… ya da…
Ne…ne de..
Ettirgen Fiiller
İngilizcedeki zamanların genel anlatımı
Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman
Daha şimdi.. Henüz.. Zaten.. Zaman Zarfları
Sürekli Geçmiş Zaman
Mişli Geçmiş Zaman
Sürekli Miş li Geçmiş Zaman
Edilgen Cümle
Dolaylı Anlatım
Dolaylı Soru
Cümle Dönüştürme