Girişimcilik 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

A) İş gücü
B) Personel
C) Üretim
D) Finans

Soru 2
Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

A) Hammaddeler
B) Yatırım donatım malları
C) Üretim gereçleri ve malları
D) Yardımcı araçlar

Soru 3
Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 8000
B) ISO 9000
C) ISO 14000
D) ISO 22000

Soru 4
Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

A) Tröst
B) Holding
C) Kartel
D) Konsorsiyum

Soru 5
“Hizmet işletmesi reklamı“ hangi reklam çeşidi kapsamında değerlendirilmelidir?

A) Reklam içeriği açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Amaçlar açısından
D) Yapanlar açısından

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) İthalatın artmasını sağlar.
B) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
C) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
D) Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

A) Sermaye faizi
B) Askeri tehlike
C) Personel giderleri
D) Sosyal kültürel şartlar

Soru 8
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, bir insanın saygı ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik
B) Başarma
C) Güvenlik
D) Sevgi ve ait olma

Soru 9
Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

A) Finans İşletmeleri
B) Kiralama İşletmeleri
C) Ticaret İşletmeleri
D) Sanayi İşletmeleri

Soru 10
Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Arz
B) Talep
C) İstek
D) Piyasa

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

A) Ürün ve marka franchisingi
B) Uluslararası franchising
C) Ulusal franchising
D) Patent franchisingi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

A) Araştırma giderlerini artırmak
B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
D) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek

Soru 13
Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

A) Normal insanlar
B) Fabrikatörler
C) Girişimciler
D) Robotlar

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

A) Özel bütçeli işletmeler
B) Kooperatifler
C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
D) Özerk Bütçeli Devlet İşletmeleri

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
D) İşletmenin pozisyonunu gösterir.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

A) Ticaret İşletmeleri
B) Özel İşletmeler
C) Kamu İşletmeleri
D) Yabancı Sermayeli İşletmeler

Soru 17
Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

A) Sümerbank
B) Ziraat Bankası
C) Türk Eximbank
D) Türkiye Halk Bankası

Soru 18
Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) Üretimin temel süreçleri
C) Projenin yöre için önemi
D) Girişimin sağlayacağı kâr

Soru 19
Türk Ticaret Kanunu’na göre; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) İşletmeci
B) Müdür
C) Tacir
D) İşçi

Soru 20
İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A) Hazine bonoları
B) Kredi kartları
C) Senet
D) Çek

1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.C 10.B 11.D 12.B 13.A 14.B 15.B 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B