Girişimcilik 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin iş fikri geliştirme konusunda kullanabilecekleri başlıca yöntemlerden değildir?

A) Rüyada görme
B) Yeni bir iş fikri geliştirme
C) Başkalarının iş fikirlerini model alma
D) Başkalarından yeni iş fikirleri satın alma

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

A) Araştırma giderlerini artırmak
B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
D) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin gelişim süreçlerinden biri değildir?

A) Fabrikanın kurulması
B) Proje fikrinin doğuşu
C) Ön fizibilite etüdü
D) Fizibilite etüdü

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

A) İş planı
B) Pazar stratejisi
C) AraştırmaGeliştirme
D) Örgütsel araştırmalar

Soru 5
Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) Üretimin temel süreçleri
C) Projenin yöre için önemi
D) Girişimin sağlayacağı kâr

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
D) İşletmenin pozisyonunu gösterir.

Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir iş planının “Girişimcinin Kişisel Bilgileri” bölümünde yer alır?

A) Gelir / Gider / Kaynak Analizleri
B) Ürün / Hizmet Satış Planı
C) İş Yeri Ruhsat Bilgileri
D) Medeni Hâli

Soru 8
Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

A) Normal insanlar
B) Fabrikatörler
C) Girişimciler
D) Robotlar

Soru 9
Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birime – – – – denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) pazarlama
B) finansman
C) işletme
D) tüccar

Soru 10
GenelFonksiyonlarTemel FonksiyonlarDestekleyici Fonksiyonlar?

Verilen şemada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
B) Sanatsal Fonksiyonlar
C) Sanal Fonksiyonlar
D) Dinî Fonksiyonlar

Soru 11
İşletmelerin çevreyi ve ekolojik dengeyi koruma, vergi verme, kaliteli mal ve hizmet sunma vb. gibi sorumlulukları, işletmelerin hangi amacıyla ilişkilendirilebilir?

A) Kâr sağlama
B) Yaşamını devam ettirme
C) Varlığını sürdürme
D) Sosyal sorumluluk

Soru 12
Ticaret Kanunu’nun 503. maddesinde; “İki ya da daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi belirli olan şirket” şeklinde tanımlanan şirket, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anonim Şirket
B) Kolektif Şirket
C) Limitet Şirket
D) Komandit Şirket

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

A) Ticaret İşletmeleri
B) Özel İşletmeler
C) Kamu İşletmeleri
D) Yabancı Sermayeli İşletmeler

Soru 14
Türk Ticaret Kanunu’na göre; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) İşletmeci
B) Müdür
C) Tacir
D) İşçi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

A) Özel bütçeli işletmeler
B) Kooperatifler
C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
D) Özerk Bütçeli Devlet İşletmeleri

Soru 16
Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

A) Finans İşletmeleri
B) Kiralama İşletmeleri
C) Ticaret İşletmeleri
D) Sanayi İşletmeleri

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi iş fırsatı olarak değerlendirilemez?

A) Bayilik
B) KOSGEB
C) Distribütörlük
D) İnternet girişimciliği

Soru 18
Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

A) Sümerbank
B) Ziraat Bankası
C) Türk Eximbank
D) Türkiye Halk Bankası

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

A) Ürün ve marka franchisingi
B) Uluslararası franchising
C) Ulusal franchising
D) Patent franchisingi

Soru 20
İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A) Hazine bonoları
B) Kredi kartları
C) Senet
D) Çek

1.A 2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.A 11.D 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.B 18.D 19.D 20.B