Fıkıh 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde gusül abdesti almak sünnettir?

A) Cünüplük halinden sonra
B) Kadınların adet hallerinin bitiminde
C) Cuma ve bayram namazlarından önce
D) Kadınların lohusalık hallerinin bitiminde

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

A) Başı meshetmek
B) Boynu mesh etmek
C) Besmele ile başlamak
D) Her uzvu üç kere yıkamak

Soru 3
Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
B) Hem namaz abdesti hem de gusül abdesti yerine geçer.
C) Her namaz vakti için ayrı teyemmüm almak gerekir.
D) Teyemmüm almak için belli bir yerde ikamet etme şartı aranır.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Ergenlik çağına girmiş olmak
B) Akıl sağlığı yerinde olmak
C) Müslüman olmak
D) Mukim olmak

Soru 5
Oruç ibadeti Kur’an’da hangi kavram ile ifade edilmiştir?

A) Fıtr
B) Savm
C) Salat
D) Udhiye

Soru 6
Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanyerinin ağarmasından otuz dakika sonra
B) Güneşin doğmasından otuz dakika önce
C) Tan yerinin ağarması ile
D) Güneşin doğması ile

Soru 7
Fıkıh literatüründe “öşür” kavramı ile aşağıdakilerden hangisinden alınan zekât miktarı kastedilir?

A) Toprak ürünlerinden
B) Ticari mallardan
C) Hayvanlardan
D) Madenlerden

Soru 8
Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Secde ayeti okunduğunda veya duyulduğunda en kısa zamanda tilavet secdesi yapılmalıdır.
B) Kur’an’da on dört yerde secde ayeti vardır.
C) Tilavet secdesinde secde bir kez yapılır.
D) Tilavet secdesini yapmak farzdır.

Soru 9
Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken duanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telbiye
B) Tevriye
C) Teşrik
D) Tekbir

Soru 10
Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A) Hz. İbrahim makamı
B) Kâbe’nin kapısı
C) Hacer’ül Esved
D) Hatim

Soru 11
Anne ve babaların çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacıyla kestikleri kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedy
B) Adak
C) Şükür
D) Akika

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekâtında yapılmaz?

A) Kıraat
B) Ka’dei ahire
C) Rûku
D) Secde

Soru 13
Cemaatle kılınan namaza başında yetişemeyip sonradan imama uyan kimseye ne isim verilir?

A) Müdrik
B) Mesbuk
C) Mukim
D) Lahik

Soru 14
“Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız diye oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”(Bakara suresi, 183. ayet)
Oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Sevabı diğer ibadetlere göre daha fazladır.
B) İslam’dan önceki milletlere de farz kılınmıştır.
C) Sorumluluk bilincini geliştirir.
D) Yerine getirilmesi farzdır.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde daha çok orucun toplumsal faydası dile getirilmiştir?

A) İradeyi güçlendirir.
B) Sabırlı olmaya alıştırır.
C) Vücut sağlığına fayda sağlar.
D) Yoksulların durumunu anlamaya vesile olur.

Soru 16
Kişinin ölümünden sonra da sevap almasına vesile olacak kalıcı sadakalara ne ad verilir?

A) Sadakai Cariye
B) Fıtr Sadakası
C) Fidye
D) Hibe

Soru 17
Hac ibadetinin yapılış zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri
B) Zilhicce ayının 9 ve 10. günleri
C) Rebiülevvel ayının 12. günü
D) Şevval ayının 6. günü

Soru 18
Hac ibadeti yapılış şekli bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) İfrad Haccı
B) Kıran Haccı
C) Veda Haccı
D) Temettü Haccı

Soru 19
Dinen zekât için gerekli olan zenginlik ölçüsüne ne ad verilir?

A) Öşür
B) Nema
C) Nisap
D) Asli İhtiyaç

Soru 20
Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler?

A) Düşünce hürriyetini
B) Neslin korunmasını
C) Yaşama hakkını
D) Yaşatma hakkını

1.C 2.A 3.D 4.D 5.B 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C 11.D 12.B 13.B 14.A 15.D 16.A 17.B 18.C 19.C 20.B