Fıkıh 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde namaz kılınabilir?

A) Güneş batarken
B) Güneş tam doğarken
C) Güneş tam tepe noktasında iken
D) Güneş doğmadan 45 dakika önce

Soru 2
Cemaatle kılınmakta olan farz bir namazın birinci rekatını kaçıran kimsenin yaptığı davranışlardan hangisi doğrudur?

A) Farzın başına yetişemediği için sünneti kılmaya başlar.
B) Kamet getirip farzı tek başına kılar.
C) Yetiştiği yerden cemaate katılır.
D) Namazın bitmesini bekler.

Soru 3
Aşağıdaki farz namazların hangisinin son rekâtında Fatiha ve zammı sure okunur?

A) Sabah namazı
B) Öğle namazı
C) İkindi namazı
D) Akşam namazı

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi orucun eda şartlarındandır?

A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Ergen olmak
D) Mukim olmak

Soru 5
Gusül abdesti alması gereken bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A) Selam verebilir.
B) Kabeyi tavaf edebilir.
C) Camiyi ziyaret edebilir.
D) Namaz kılabilir.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetleri arasında yer almaz?

A) Ağız ve burnu temizlemek
B) Besmele çekmek
C) Yüzü yıkamak
D) Her organı üç kez yıkamak

Soru 7
Teyemmüm abdesti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Teyemmüm abdestinin farzı üçtür.
B) Temiz su bulununca teyemmüm bozulur.
C) Bir teyemmüm ile üç vakit namazı kılınabilir.
D) Abdesti bozan durumlar teyemmüm için geçerli değildir.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?

A) Kulağa ilaç damlatmak
B) Ağız yoluyla pastil yutmak
C) İsteyerek ağız dolusu kusmak
D) Abdest alırken boğaza su kaçırmak

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili Peygamberimizin tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

A) Sahuru gecenin son vaktinde yapmak
B) Oruç açarken dua etmek
C) İftarı geciktirerek açmak
D) İftar yemeği yedirmek

Soru 10
• Artma,arınma ve bereket anlamlarına gelir
• Hicretten iki yıl sonra farz kılınmıştır
• Kur’an’da pek çok ayette namazla birlikte zikredilmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hac
B) Zekât
C) Oruç
D) Kurban

Soru 11
Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan özelliliğinin olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Tam mülkiyet
B) Nema
C) Nisap
D) Öşür

Soru 12
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

A) Zekât vermek
B) İftar ettirmek
C) Sadaka vermek
D) Nafile namaz kılmak

Soru 13
İhramlı bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?

A) Traş olması
B) Tırnak kesmesi
C) Ellerin yıkanması
D) Jöle, ruj ve oje sürmesi

Soru 14
Kâbe’yi tavafa nerden başlanır?

A) Hacer’ülEsved’in bulunduğu köşeden
B) Kâbe’nin kapısının önünden
C) Kâbe’nin hatim kısmından
D) Makamı İbrahim’den

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden biri değildir?

A) Ziyaret tavafı
B) Kudüm tavafı
C) Veda tavafı
D) Kaza tavafı

Soru 16
Hac ibadeti esnasında şeytan taşlama aşağıdaki yerlerin hangisinde yapılır?

A) Müzdelife
B) Arafat
C) Mina
D) Merve

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Zarûrâtı Hamse olarak isimlendirilen haklardan biridir?

A) Eğitim hakkı
B) Sağlık hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Teşebbüs hakkı

Soru 18
Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç hürriyeti ile ilgilidir?

A) “De ki: Hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
B) “Kim bir mü’mini kasten öldürürse,cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir…” ( Nisâ suresi, 93.ayet)
C) “Allah’a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız…” ( Nisâ suresi, 1.ayet)
D) “…Yiyin için; ancak israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Â’râf suresi, 31. ayet)

Soru 19
Fitre ve mukabele kavramlarını örnek veren öğrencinin aşağıdaki konulardan hangisini anlattığı söylenir?

A) Ramazan ayı
B) Muharrem ayı
C) Şevval ayı
D) Kameri aylar

Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinden 1/20 (yirmide bir) zekât alınır?

A) Yağmurla sulanan toprak ürünlerinden
B) Sulama ile elde edilen toprak ürünlerinden
C) Büyük baş besi hayvanlarından
D) Küçük baş besi hayvanlarından

1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B 11.B 12.D 13.C 14.A 15.D 16.C 17.C 18.A 19.A 20.B