Fıkıh 2 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Gusül abdesti alması gereken bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?

A) Cami ve mescitlere girmek
B) Kur’an’ı ele almak
C) Dua okumak
D) Kâbe’yi tavaf etmek

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

A) Niyet etmek
B) Başı mesh etmek
C) Kıbleye dönmek
D) Abdest dualarını okumak

Soru 3
Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an’da on dört yerde secde ayeti vardır.
B) Tilavet secdesini yapmak farzdır.
C) Tilavet secdesinde secde bir kez yapılır.
D) Secde ayeti okunduğunda veya duyulduğunda en kısa zamanda tilavet secdesi yapılmalıdır.

Soru 4
Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür?

A) 1 gün
B) 3 gün
C) 5 gün
D) 7 gün

Soru 5
I- Setr-i Avret II- Kıyam III- Vakit IV- Ka’de-i âhire Yukarıdakilerden hangileri namazın rükünleridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

A) Kıyamda elleri bağlamak
B) Ta’dil-i erkân’a dikkat etmek
C) Fatiha suresini okumak
D) Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmak

Soru 7
Yatsı namazının farzının 3. rekâtında ayakta iken aşağıdakilerden hangisi okunur?

A) Sübhaneke – Fatiha – zammı sure
B) Fatiha – zammı sure
C) Sübhaneke – Fatiha
D) Fatiha

Soru 8
Oruç ibadeti Kur’an’da hangi kavram ile ifade edilmiştir?

A) Salât
B) Savm
C) Fıtr
D) Udhiye

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinde öne çıkan tutum ve davranıştır?

A) Hoşgörü
B) Alçakgönüllülük
C) Sabır
D) Güvenilirlik

Soru 10
Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tan yerinin ağırmasından otuz dakika sonra
B) Güneşin doğmasından otuz dakika önce
C) Güneşin doğması ile
D) Tan yerinin ağırması ile

Soru 11
Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisi vaciptir?

A) Kaza orucu
B) Adak orucu
C) Keffaret orucu
D) Aşure orucu

Soru 12
Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur ve yalnızca kaza etmek gerekir?

A) Ağız yolu ile ilaç almak
B) Bir yaraya merhem sürmek
C) Kendi isteği olmaksızın kusmak
D) Kan aldırmak

Soru 13
Temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında yaklaşık kaç gram altını olan kişi zekât vermelidir?

A) 40
B) 80
C) 100
D) 120

Soru 14
Fıkıh literatüründe “öşür” kavramı ile aşağıdakilerin hangisinden alınan zekât miktarı kastedilir?

A) Toprak ürünlerinden
B) Ticari mallardan
C) Madenlerden
D) Hayvanlardan

Soru 15
İslam fıkhına göre madenlerden hangi oranda zekât verilir?

A) 1/5
B) 1/10
C) 1/20
D) 1/40

Soru 16
Farz olan hac ibadeti hangi ayın kaçıncı günlerinde yapılır?

A) Şevval ayının 5. ve 6. günlerinde
B) Zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde
C) Muharrem ayının 8, 9 ve 10. günlerinde
D) Rebiülevvel ayının 8, 9 ve 10. günlerinde

Soru 17
Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken dua aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Teşrik
B) Tevriye
C) Telbiye
D) Tekbir

Soru 18
Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A) Hacerülesved
B) Kâbe’nin kapısı
C) Hz. İbrahim makamı
D) Hatim

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden değildir?

A) Sa’y yapmak
B) Şeytan taşlamak
C) İhrama girmek
D) Müzdelife’de vakfe yapmak

Soru 20
Anne ve babaların çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri kurban aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adak
B) Hedy
C) Şükür
D) Akika

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D 11.B 12.A 13.B 14.A 15.A 16.B 17.C 18.A 19.C 20.D