Biyoloji 8 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Ali aşağıdaki akrabalarından hangisi ile en fazla benzer gen bulundurur?

A) Annesi
B) Babası
C) Tek yumurta ikizi
D) Çift yumurta ikizi

Soru 2
Bir bireyin sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

A) Fenotip
B) Genotip
C) Allel gen
D) Homozigot

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde “baskın karakter” doğru tanımlanmıştır?

A) Bir karakter için aynı allelden iki kopya bulunduran birey
B) Bir karakter için iki farklı allel içeren bireyin fenotipinde etkisi görülmeyen karakter
C) Bir karakter için iki farklı allel içeren bireyin fenotipinde etkisini gösteren karakter
D) Genlerin etkisiyle bireyde ortaya çıkan dış görünüş

Soru 4
İki karakter bakımından melez olan iki bezelye çaprazlandığında oluşacak döllerde, kaç farklı fenotip görülür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 5
Kahverengi göz geni, yeşil göz genine baskındır.Heterozigot kahverengi gözlü bir çiftin, doğacak çocuklarının yeşil gözlü olma olasılığı nedir?

A) 1/1
B) 1/2
C) 1/4
D) 3/4

Soru 6
AaBbCc genotipindeki birey kaç çeşit gamet oluşturur?

A) 16
B) 8
C) 4
D) 2

Soru 7
Annenin Rh kan grubunda olduğu biliniyor.
I. RR
II. Rr
III. rr
Babanın yukarıdaki Rh faktörü genotiplerinden hangisine sahip olması durumunda çocuklarının hepsinde kan uyuşmazlığı görülür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
• Erkek bireyde tek bir hastalık geninin bulunması ile birey hastadır.
• Dişi bireyde tek bir hastalık geninin bulunması hastalığın görülmesine neden olmaz.
• Hasta annenin tüm oğulları hasta olur.
Yukarıda genetik bir hastalığın bazı özellikleri verilmiştir. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yapışık parmaklılık
B) Kulak kıllılığı
C) Balık pulluluğu
D) Renk körlüğü

Soru 9
Aşağıdaki yumurtalardan hangisi normal bir sperm ile döllense bile oluşacak dölün yaşama olasılığı yoktur?

A) 21+x
B) 23+x
C) 22+x
D) 22+xx

Soru 10
Aşağıdaki mutasyon çeşitlerinden hangisi nokta mutasyonudur?

A) Gende bir nükleotidin değişmesi sonucunda bir amino asitin şifrelenmesinin etkilenmesi
B) Ayrılmamalar ile kromozom sayısının artması
C) DNA’nın kendini eşlemesi sırasında kromozomlardan parça kopması
D) Kopmuş bir DNA parçasının kromozomlara yanlış bağlanması

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi akraba evliliği yapan çiftlerin çocuklarında, kalıtsal hastalık görülme olasılığının daha yüksek olmasının nedenlerinden değildir?

A) Akrabalık arttıkça benzer genlerin bulunma olasılığı artar
B) Genellikle normal özellik taşıyan genlerin çoğu çekiniktir
C) Çekinik genle ifade edilen kalıtsal hastalık görülmesi için hem anne, hem de babadan bu genin alınması gerekir
D) Kalıtsal hastalıklar, genellikle çekinik genlerle ortaya çıkar

Soru 12
Kararlı (dengeli) bir popülasyonda, bir karekteri belirleyen baskın genin frekansı 0.8’dir.10 yıl sonra bu popülasyonda çekinik gen frekansı kaç olur?

A) 0.2
B) 0.4
C) 0.6
D) 1

Soru 13
Aşağıda bir bireyde görülen özelliklerden hangisi kalıtsaldır?

A) Yazın güneşte bronzlaşmış olmak
B) Trafik kazasında sağ elinin parmaklarını kaybetmiş olmak
C) Kıvırcık saçlı olmak
D) Ameliyatla safra kesesinin alınmış olması

Soru 14
Aşağıdaki faktörlerden hangisi popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?

A) Göç
B) Mutasyon
C) İzolasyon
D) Şansa bağlı çiftleşme

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun kararlılığını bozan faktörlerdendir?

A) Popülasyon dışına göçlerin olmaması
B) Çiftleşmenin şansa bağlı gerçekleşmesi
C) Mutasyona neden olacak faktörlerin olmaması
D) Doğal seçilimin herhangi bir genin yararına olması

Soru 16
A popülasyonunda, saç rengi karekterine etki eden allel genlerden birisi baskın olup siyah saç, diğeri ise çekinik gen olup sarı saç genidir.Siyah saç gen frekansının 0.6 olduğunu bildiğimiz bu popülasyonda sarı saç geninin frekansı kaçtır?

A) 0.2
B) 0.4
C) 0.6
D) 0.8

Soru 17
Aşağıdaki bilim alanlarından hangisi biyoteknolojiden yararlanmamaktadır?

A) Tıp
B) Biyokimya
C) Astronomi
D) Çevre mühendisliği

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliğinin uygulaması olup, biyoteknolojinin uygulama alanı içerisinde değerlendirilmez?

A) E. coli bakterisine, insülin üretmesi için insülin geninin aktarılması
B) Mikroorganizmalar aracılığı ile metan gazından enerji üretilmesi
C) Bazı canlılardan elde edilen enzimlerle, leke çıkarıcı enzimler içeren deterjan üretimi
D) Ayrıştırıcı mikroorganizmalar aracılığı ile kirli suların arıtılması

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi gen klonlaması sırasında kullanılan bir enzim değildir?

A) Ligaz
B) Penisilin
C) DNA polimeraz
D) Restriksiyon endonükleaz

Soru 20
Hücrelere kısa süreli elektrik akımı uygulanarak, hücre zarında oluşan geçici deliklerden hücre içerisine DNA aktarılma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA izolasyonu
B) Biyolistik yöntemi
C) Elektroporasyon
D) Mikroenjeksiyon yöntemi

1.C 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.A 8.D 9.A 10.A 11.B 12.A 13.C 14.D 15.D 16.B 17.C 18.A 19.B 20.C