Biyoloji 8 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
I Kolay yetiştirilmeleri
II Kısa zamanda döl vermeleri
III Hermafrodit olmalarıMendel’in çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmasının nedeni,
yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Genlerin etkisiyle bireyde ortaya çıkan dış görünüşe ne ad verilir?

A) Fenotip
B) Genotip
C) Alel gen
D) Çekinik karakter

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
I AA
II Aa
III aa
Yukarıdakilerden hangileri homozigot genotipin gösterim şeklidir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Bir özellik için iki farklı alel içeren bireyin fenotipinde etkisi görülmeyen karaktere ne ad verilir?

A) Gen
B) Fenotip
C) Çekinik karakter
D) Baskın karakter

Soru 5
Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanması sonucu oluşan genotip çeşidi kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 6
İnsanlarda kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır. Buna göre heterozigot kahverengi gözlü bir kadınla, heterozigot kahverengi gözlü bir erkeğin doğacak çocuklarının göz rengi bakımından fenotip çeşidi kaçtır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 7
AB kan grubuna sahip bir kadınla, heterozigot A kan grubuna sahip bir erkeğin çocuklarında aşağıda genotipleri verilen kan gruplarından hangisi görülmez?

A) AA
B) BB
C) AB
D) BO

Soru 8
Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek rengi geni, beyaz çiçek rengi genine eksik baskındır. Çiçek rengi bakımından heterozigot bitki ile beyaz çiçekli bitkinin çaprazlanması sonucu oluşacak bireylerin pembe çiçekli olma oranı % kaçtır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

Soru 9
İnsanlarda cinsiyeti veya eşeyi belirleyen kromozomlara ne denir?

A) Genotip
B) Fenotip
C) Otozom
D) Gonozom

Soru 10
Vücut hücrelerinde 2n=8 kromozom olan sirke sineği dişisinin, yumurta ana hücrelerinin mayoz geçirmesi sonucu oluşan yumurta hücrelerindeki kromozom dağılımı hangisinde doğru verilmiştir?

A) (3+x) (3+x)
B) (4+x) (4+x)
C) (3+x) (3+y)
D) (4+x) (4+y)

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
İnsanlarda hemofili geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı bir dişinin genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) XH XH
B) XH Xh
C) Xh Xh
D) XH Y

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mutasyon oluşumuna etki eden çevresel koşullardan değildir?

A) pH
B) Gen
C) Sıcaklık
D) Radyasyon

Soru 13
• Baskın genlerle taşınan bir hastalıktır.
• Bu hastalığa yakalanan kişiler cüce olup, kol ve bacaklar oldukça kısadır. Kaslar ise zayıftır.
• Sinir sistemini etkiler.Yukarıda bazı özellikleri verilen kalıtsal hastalığın adı nedir?

A) Hemofili
B) Fenilketonüri
C) Huntington hastalığı
D) Orak hücreli anemi

Soru 14
Bir insanın hangi hücrelerindeki DNA’da meydana gelen değişiklik, kalıtsal olarak dölden döle aktarılabilir?

A) Üreme
B) Kan
C) Sinir
D) Kemik

Soru 15
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi, HardyWeinberg kuralına göre baskın ve çekinik genin frekans toplamını doğru ifade eder?

A) p+q = 1
B) 2pq = 1
C) p2+2pq = 1
D) q2+2pq = 1

Soru 16
I Hemofili II Renk körlüğüIII Tavşan dudaklılıkYukarıda verilen kalıtsal hastalıklardan hangilerinin frekansı akraba evliliği durumunda artabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Bir popülasyonun diğer popülasyonlarla genetik alışverişinin kesilmesine ne denir?

A) Göç
B) Mutasyon
C) İzolasyon
D) Eş seçimi

Soru 18
RekombinantDNA teknolojisi yönteminde, genlerin kesilerek ayrılmasını sağlayan, protein yapısındaki maddelere ne ad verilir?

A) DNA
B) Vektör
C) Restriksiyon enzimi
D) Transgenik canlı

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi gen klonlamasında vektör olarak kullanılır?

A) DNA
B) RNA
C) Enzim
D) Virüs

Soru 20
Çok ince uçlu iğneye sahip enjektör ile hücre zarı geçilerek, doğrudan hücre çekirdeğine rekombinant DNA enjekte edilmesi yöntemine ne denir?

A) Biyolistik
B) İzolasyon
C) Mikroenjeksiyon
D) Elektroporasyon

1. D2. A3. B4. C5. C6. A7. B8. B9. D10. A11. B12. B13. C14. A15. A16. D17. C18. C19. D20. C