Biyoloji 7 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Bitkilerde, güneşten gelen ışık enerjisini, kimyasal bağ enerjisine dönüştüren ve bitkiye yeşil renk veren molekül hangisidir?

A) Karoten
B) Likopin
C) Klorofil
D) Ksantofil

Soru 2
Aşağıdaki organik besin maddelerinden hangisi, hücrede enerji kaynağı olarak kullanılamaz?

A) Yağlar
B) Proteinler
C) Vitaminler
D) Karbonhidratlar

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ısı açığa çıkaran ekzotermik bir reaksiyondur?

A) Aktif taşıma
B) Sinirsel iletim
C) Protein sentezi
D) Oksijensiz solunum

Soru 4
ATP’nin yapısında bulunan monosakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fruktoz
B) Glikoz
C) Riboz
D) Deoksiriboz

Soru 5
2 molekül glikozun glikolizi sonucunda kaç molekül pirüvik asit oluşur?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

Soru 6
“Sütün yoğurda dönüşümünü sağlayan – – – – – fermantasyonudur.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) etil alkol
B) laktik asit
C) pirüvik asit
D) aset aldehit

Soru 7
Kükürt bakterileri fotosentez yaparken hidrojen kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?

A) H2
B) H2O
C) H2S
D) C6H12O6

Soru 8
Aşağıdaki fotosentez yapan canlılardan hangisinin klorofilleri kloroplast organeli içerisinde değildir?

A) Alg
B) Öglena
C) Yeşil bitki
D) Siyanobakteri

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ile mitokondrinin benzer özelliklerinden değildir?

A) Çift zarla çevrili olma
B) Elektron taşıma sistemi (ETS) içerme
C) Klorofil pigmenti bulundurma
D) DNA ve RNA ya sahip olma

Soru 10
Fotosentez hızının en az olduğu dalga boyundaki ışık hangisidir?

A) Yeşil
B) Mavi
C) Mor
D) Kırmızı

Soru 11
Fotosentezin ışık reaksiyonları kloroplastın hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Grana
B) Stroma
C) İç zar
D) Dış zar

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin aşamalarından değildir?

A) Devirsiz fotofosforilasyon
B) Karbon tutma reaksiyonları
C) Devirli fotofosforilasyon
D) Sitrik asit çemberi

Soru 13
I. Glikoliz
II. Krebs çemberi
III. Oksidatif fosforilasyon
Yukarıdaki oksijenli solunum reaksiyonlarından hangileri oksijensiz solunumda da görülür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 14
Elektron taşıma sisteminde elektronların enerjisi aşağıdakilerin hangisinde en düşüktür?

A) Koenzim Q
B) Sitokrom b
C) Sitokrom c
D) O2

Soru 15
I. E.T.S yolu veya hidrojen yolu
II. Krebs çemberi
III. Glikoliz
Yukarıdaki oksijenli solunum reaksiyonlarının hangilerinde oksidatif fosforilasyon görülür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
RNA’nın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Riboz
B) Deoksiriboz
C) Fosfat grubu
D) Azotlu organik baz

Soru 17
DNA’nın I. ipliğindeki azotlu organik bazların dizilişi;G – C – C – T – A – Tşeklinde ise;II. ipliğindeki organik bazların dizilişi nasıl olmalıdır?

A) C – G – G – A – T – A
B) A – T – T – C – G – C
C) T – A – A – G – C – G
D) G – C – C T – A T

Soru 18
DNA kendini eşlerken aşağıdakilerden hangisi tüketilir?

A) Urasil nükleotit
B) Riboz şekeri
C) ATP
D) Enzim

Soru 19
5 serin, 4 tirozin ve 3 valin amino asidin kullanıldığı bir protein sentezi sırasında kaç peptit bağı kurulmuştur?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13

Soru 20

Yukarıda şematize edilmiş reaksiyona göre; Gen 2 mutasyona uğrarsa aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez?

A) A maddesinden B maddesi üretilmez.
B) B maddesinin miktarı artar.
C) Enzim 2 sentezlenemez.
D) A maddesinin miktarı artar.

1.C 2.C 3.D 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A 11.A 12.D 13.A 14.D 15.A 16.B 17.A 18.C 19.B 20.B