Biyoloji 6 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
I. Hormonlar II. Beslenme III. Güneş ışığı
Verilenlerden hangileri kemik gelişimini etkileyen dış faktörlerdendir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 2
Bir kasın kasılıp gevşemesi sırasında, gizli evre, kasılma ve gevşeme evrelerinde gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi ortaktır?

A) ATP üretimi ve tüketiminin olması
B) Sarkomerin boyunun kısalması
C) H bandının belirginleşmesi
D) I bandının daralması

Soru 3
• Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslardır.
• İskelet kaslarının kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşmuş yapıdır.
• Sürekli uyarı verilmesiyle kasın uzun süreli tek kasılmasıdır.
Açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Tendon
B) Tetanos
C) Antagonist
D) Sinerjist

Soru 4
Sağlıklı bir insanın ağzındaki,
I. Köpek diş
II. Kesici diş
III. Azı diş
sayıları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Şıklardaki Sıralama I – II – III Şeklindedir

A) 4 –  – 20
B) 8 – 4 – 20
C) 4 – 4 – 16
D) 8 – 8 – 16

Soru 5
Yağların sindirimiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Safra salgısıyla kimyasal sindirimi olur.
B) Sindiriminden sorumlu enzim lipazdır.
C) Sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter.
D) Sindirimi sonucu oluşan yapıtaşları villuslarca emilir.

Soru 6
Pankreas özsuyu a kanalı yardımıyla ince bağırsakta bulunan b bölgesine dökülür.
Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a : Koledok kanalı – b : Vater kabarcığı
B) a : Koledok kanalı – b : Wirsung kanalı
C) a : Wirsung kanalı – b : Vater kabarcığı
D) a : Wirsung kanalı – b : Koledok kanalı

Soru 7
Kimyasal sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Hidrolitik enzimleri üretmek
B) Besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarmak
C) Sindirim enzimlerinin etki edeceği yüzeyi genişletmek
D) Besin maddelerinin yapıtaşlarına ayrışmasını sağlamak

Soru 8
Midenin, mide boşluğuna sindirim enzimi salgılamasında,
I. Hormonlar
II. Sinirler
III. Fiziksel etkenler
verilenlerden hangilerinin etkisi vardır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Aşağıda verilen damarlardan hangisi karbondioksit yönünden zengin kan taşır?

A) Akciğer toplardamarı
B) Aort atardamarı
C) Kapı toplardamarı
D) Böbrek atardamarı

Soru 10
Üst ana toplardamarında bulunan işaretli bir alyuvar hücresi aort atardamarına ulaşıncaya kadar,
I. Sağ kulakçık
II. Sol kulakçık
III. Sağ karıncık
IV. Sol karıncık
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) II – IV – I – III
D) II – I – IV – III

Soru 11
Aşağıda verilen damarlardan hangisi küçük kan dolaşımına ait değildir?

A) Alt ana toplardamarı
B) Akciğer atardamarı
C) Akciğer toplardamarı
D) Alveol kılcal damarı

Soru 12
Alyuvar hücre zarının üzerinde B ve Rh antijenini birlikte taşıyan bir insanın kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) B Rh (+)
B) A Rh (-)
C) B Rh (-)
D) A Rh (+)

Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi özgül olmayan savunma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmez?

A) Doğal katil hücreleri
B) İltihaplanma
C) İnterferonlar
D) T lenfosit hücreleri

Soru 14

Aşı ve serumla ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerde yanlışlık yapılmıştır?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi soluk vermede görülür?

A) Diyafram kası kasılır.
B) Göğüs boşluğu hacmi artar.
C) Kaburgalar arası kaslar gevşer.
D) Göğüs boşluğunun iç basıncı düşer.

Soru 16
Denizin derinliklerine inen kişinin kanında sıvı hale geçen azot, hızla yüzeye çıkma durumunda gaz haline dönerek oluşan kabarcıklar ile damarların tıkanmasına neden olur. Bu solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astım
B) Vurgun
C) Tüberküloz (verem)
D) Karbonmonoksit zehirlenmesi

Soru 17
Böbrek atardamarı ile böbreğin glomerulus kılcal damar yumağına gelen kandan Bowman kapsülüne doğru aşağıdakilerden hangisi süzülmez?

A) Glikoz
B) Su
C) Üre
D) Protein

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin yoğunluğu böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı içeriğinde eşittir?

A) Kan hücresi
B) Vitamin
C) Tuz
D) Karbondioksit

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir?

A) Kuşların görsel ve işitsel sinyaller ile kur yapması
B) Örümceklerin ağ örmesi
C) Ötücü kuşlarda yavru bakımı
D) Martıların çöplüklerde yiyecek araması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir?

A) Koşullanma
B) Basılanma
C) Taklit
D) Alışma

1.D 2.A 3.C 4.A 5.A 6.C 7.D 8.D9.C10.B11.A12.A13.D14.C 15. C 16. B 17. D 18. A 19. D 20. B