Biyoloji 6 – Test 4

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir?

A) İç organları korumak
B) Mineral depolamak
C) Vücudun hareketini sağlamak
D) Vücut sıcaklığını düzenlemek

Soru 2
Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kasın boyu kısalır.
B) Kasın kalınlığı artar.
C) Kasın kütlesi artar.
D) Kasın hacmi değişmez.

Soru 3
Çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin miktarı artar?

A) Kreatinfosfat
B) Glikoz
C) Oksijen
D) ADP+P

Soru 4
Çocuklarda D vitamini azlığı nedeniyle ortaya çıkar, kalsiyum ve fosfor eksikliğinde görülür. Kemik gelişimi bozukluğuna bağlı olarak vücudu taşıyamayan bacaklarda eğrilmeler olur. Bu iskelet sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Raşitizm
B) Osteoporoz
C) Menisküs
D) Burkulma

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirime yardımcı organlardandır?

A) Mide
B) Karaciğer
C) İnce bağırsak
D) Ağız

Soru 6
Aşağıdaki enzimlerden hangisi yağların sindirimini gerçekleştirir?

A) Pepsin
B) Laktaz
C) Lipaz
D) Amilaz

Soru 7
İnce bağırsaktan emilen yağ asidi ve gliserol aşağıdaki bölümlerin hangisinden kan dolaşımına geçer?

A) Peke sarnıcı
B) Lenf düğümleri
C) Kapı toplardamarı
D) Sol köprücük altı toplardamarı

Soru 8
Kalp yapısını oluşturan tabakalar dıştan içe doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?

A) Perikard – Endokard – Miyokard
B) Perikard – Miyokard – Endokard
C) Endokard – Miyokard – Perikard
D) Endokard – Perikard – Miyokard

Soru 9
Bir kalp döngüsü yaklaşık 0,85 saniye sürer. Bu sürenin X saniyesinde kulakçıklar kasılırken Y saniyesinde karıncıklar kasılır. Geriye kalan Z saniyede ise kalp dinlenir. Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) X : 0,15 – Y : 0,30 – Z : 0,40
B) X : 0,30 – Y : 0,15 – Z : 0,40
C) X : 0,10 – Y : 0,15 – Z : 0,60
D) X : 0,15 – Y : 0,10 – Z : 0,60

Soru 10
Atardamarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kan basıncının en yüksek olduğu damarlardır.
B) Nabız ve tansiyon hissedilir.
C) Kan akış hızı çok yüksektir.
D) Tamamı temiz kan taşır.

Soru 11
Yangısal tepki (iltihaplanma) sırasında,
I. İltihaplı bölgede damar geçirgenliği azalır.
II. İltihaplı bölgede kan akış hızı artar.
III. Akyuvarlar yaralı dokudaki hastalık yapıcı faktörleri yok eder.
olaylarından hangileri görülür?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12

Kılcal damarlarda madde alışverişini (Starling Hipotezi) gösteren yukarıdaki grafiğe göre,
I. K bölümünde doku sıvısından kana doğru madde geçişi olur.
II. L bölümündeki olay ile CO2 ve NH3 dokulardan uzaklaşmış olur.
III. K, kılcal damarın atar ucu, L ise toplar ucudur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
Burundan alınan hava,
I. Yutak
II. Bronş
III. Bronşiol
IV. Alveol
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) II – IV – III – I
D) III – II – IV – I

Soru 14
Karbondioksitin akciğerlere taşınması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kan plazmasında çözünmüş olarak taşınabilir.
B) En çok karbominohemoglobin şeklinde taşınır.
C) HCO3– (Bikarbonat) şeklinde kan sıvısında taşınabilir.
D) Alveol kılcallarında CO2 şeklinde bulunabilir.

Soru 15
Sağlıklı bir insanda soluk verme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Kaburgalar arası kaslar kasılır.
B) Diyafram kubbeleşir.
C) Göğüs boşluğu basıncı artar.
D) Akciğerdeki hava dışarı çıkar.

Soru 16
Kandaki karbominohemoglobin (HbCO2) miktarının artmakta olduğu bir zaman diliminde kan, aşağıda verilen damarların hangisinden geçiyor olabilir?

A) Alveol kılcal damarı
B) Karaciğer kılcal damarı
C) Böbrek toplardamarı
D) Bağırsak atardamarı

Soru 17
Böbreğin havuzcuğunda bulunan idrar dış ortama atılıncaya kadar,
I. Mesane
II. Üreter
III. Üretra
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – III – II
B) II – III – I
C) II – I – III
D) III – II – I

Soru 18
Bir nefronun yapısında yer alan glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne doğru süzülme ile aşağıdakilerden hangisi geçemez?

A) Alyuvar
B) NaCl
C) Glikoz
D) Üre

Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek olarak verilir?

A) Yüksek bir ses karşısında istemsiz olarak göz kırpma
B) Diz kapağının altına sertçe vurulduğunda ayağın öne doğru fırlaması
C) Lezzetli bir yemek görüldüğünde tükürük salgısının artması
D) Tırtılın pupa evresine girmeden önce koza örmesi

Soru 20
Mirketlerde gözlemci mirketin yaklaşan tehlikeyi (örneğin yırtıcı bir kuşu), kendisini tehlikeye sokup yüksek ses çıkartmak kaydıyla gruba haber vermesi aşağıda verilen davranış şekillerinden hangisiyle tanımlanır?

A) Alan savunması
B) Kur yapma
C) Fedakarlık
D) Yer belirleme

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D8.B 9.A 10.D 11.C 12.C 13.A14.B15.A16.B17.C18.A19.D20.C