Biyoloji 5 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 2

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 3

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 4

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 5

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 6

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 7

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 8
Etil alkol ve laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

A) Bira mayası hücrelerinde gerçekleşebilmesi
B) Aset aldehit molekülünün oluşması
C) NADH + H+ molekülünün yükseltgenmesi
D) Fermentasyon sırasında açığa CO2 gazının çıkması

Soru 9
Oksijenli solunumun krebs döngüsü reaksiyonları için aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir açıklamadır?

A) 34 ATP üretimi gerçekleşir.
B) FADH2 molekülü yükseltgenir.
C) Elektron taşıma sistemi kullanılır.
D) CO2 üretimi olur.

Soru 10
Aminoasitlerin hücresel solunumda kullanılmasıyla ilgili,
I. Solunum reaksiyonlarına sadece krebsten katılırlar.
II. Solunumları sırasında sadece NH3 oluşur.
III. Sadece monomer halde solunuma katılırlar.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
• Miyelin kılıflar arasında kalan boşluklardır.
• Nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıf üreten hücrelerdir.
• Nöronların diğer sinir hücrelerinden uyarı almasını sağlayan yapıdır. Bir sinir hücresinde bulunan yapılarla ilgili verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığının olmadığı görülür?

A) Schwan
B) Ranvier boğum
C) Dentrit
D) Akson

Soru 12
Bir sinir hücresi için aşağıdakilerden hangisi uyartı iletim hızının yüksek olmasına neden olur?

A) Miyelin kılıfın olmaması
B) Akson çapının büyük olması
C) Uyartının eşik değerin üzerinde verilmesi
D) Uyartı frekansının yüksek olması

Soru 13
Sadece duyu nöronu zarar görmüş bir kişide,
I. Eli yansa bile sıcaklık hissedilmez.
II. Eli yansa, sıcaklık hissedilir ama tepki verilmez.
III. Eli yansa, sıcaklık hissi algılanmaz, tepki oluşmaz.
Verilenlerden hangileri gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 14
Akson ucuna gelen tüm sinapslar buradan diğer sinir hücresine geçmez, sinapslarda “K” adı verilen bir durumla karşılaşır ve böylece uyarıların tüm vücuda dağılması engellenmiş olur. Bununla impulsun belirli bir yolda ilerlemesi ve sadece hedef organa ulaşması sağlanır.
Verilen açıklamada bahsedilen “K” durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Durdurucu sinaps
B) Kolaylaştırıcı sinaps
C) Seçici direnç
D) Ya hep ya hiç prensibi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi beynin sağ yarım küresinin görevidir?

A) Konuşma ve yazma
B) Bilimsel yetenek
C) Sanat yeteneği
D) Düşünme ve mantık

Soru 16
Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pons
B) Beyincik
C) Talamus
D) Hipotalamus

Soru 17
Olayları unutma, tekrar tekrar sorma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkati toparlayamama şeklinde kendini gösterir. Gençlerde de görülebilir, ancak genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Bu sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menenjit
B) Epilepsi
C) Parkinson
D) Alzheimer

Soru 18
Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?

A) Büyüme hormonu (STH)
B) Melanosit uyarıcı hormon (MSH)
C) Antidiüretik hormon (ADH)
D) Tiroit uyarıcı hormon (TSH)

Soru 19
Aşağıdaki duyulardan hangisini algılayan reseptörler alt deride bulunmaz?

A) Ağrı
B) Işık
C) Basınç
D) Sıcaklık

Soru 20
Göz küresinin önden arkaya doğru çapının artması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olup kırıcılığının fazla olması sonucunda görüntü retinanın önüne düşer ve uzağı iyi görememe sorunu ortaya çıkar. Bu göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prespitlik
B) Hipermetrop
C) Astigmat
D) Miyop

1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.B 8.C9.D10.A11.D12.B13.A14.C 15. C 16. C 17. D 18. C 19. B 20. D