Biyoloji 5 – Test 4

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlar ile gerçekleşir?

A) Solunum
B) Aktif taşıma
C) Fotosentez
D) Kasların kasılması

Soru 2
I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangileri ile fotosentezde ATP sentezlenir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinde kemoototrof bireyler bulunur?

A) Hayvanlar
B) Bitkiler
C) Mantarlar
D) Bakteriler

Soru 4
Fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak;
I. H2O
II. H2S
III. H2 hangilerinin kullanımında yan ürün olarak oksijen (O2) gazı açığa çıkar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Fotosentezde havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Grana
B) Stroma
C) Ara lamel
D) İç zar

Soru 6
Aşağıdaki görünür ışık renklerinden hangisinde, fotosentez miktarı en düşüktür?

A) Mavi
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mor

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde görev yapan elektron taşıma sistemi (ETS) molekülü değildir?

A) Plastokinon
B) Ferrodoksin
C) Plastosiyanin
D) Oksijen

Soru 8

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 9

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 10

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 11

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 12

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 13

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 14

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi arka beyine ait yapılardan biridir?

A) Talamus
B) Beyincik
C) Beyin kabuğu
D) Omurilik

Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi tiroit bezi hormonlarındandır?

A) Parathormon
B) Kalsitonin
C) Adrenalin
D) Oksitonin

Soru 17
• Susuzluk durumunda kandaki miktarı artar.
• Böbreklerden emilen su miktarını artırır.
• Eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar. Bazı özellikleri verilen hipofiz bezi hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ACTH
B) FSH
C) ADH
D) TSH

Soru 18
Aşağıda verilen hormonlardan hangisi, kandaki şeker oranının düzenlenmesine yönelik diğerlerinden farklı yönde etki gösterir?

A) İnsülin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Adrenalin

Soru 19
I. Cisimden gelen ışınların göz üzerinde ilk kırıldığı yer
II. Cismin görüntüsünün gözde ilk oluştuğu yer
I ve II şeklinde verilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) I:Kornea – II:İris
B) I:Mercek – II:Sarı benek
C) I:Kornea – II:Sarı benek
D) I:Mercek – II:İris

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kulakta yer alan, vücut dengesiyle ilgili yapılardan biridir?

A) Salyangoz
B) Korti organı
C) Kohlear kanal
D) Yarım daire kanalları

1. A 2. A 3. D 4. A 5. B 6. B 7. D8.A 9.D 10.C 11.C 12.A 13.D14.C15.B16.B17.C18.A19.C20.D