Biyoloji 4 – Test 9

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Heterozigot durumda bile etkisini gösteren genlerdir.
II. Sadece homozigot durumda etkisini gösteren genlerdir.
III. Aynı karakter üzerine etki gösteren genlerdir.
Verilen tanımlar,
A) Alel gen
B) Dominant gen
C) Resesif gen terimleri ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I:b – II:a III:c
B) I:b – II:c – III:a
C) I:c – II:b – III:a
D) I:c – II:a – III:b

Soru 2
Heterozigot sarı renkli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşabilecek fenotiplerin oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? (Bezelyelerde sarı renkli olma yeşil renkli olma üzerine baskındır.)

A) ½= Sarı, ½ = Yeşil
B) ¼ = Sarı, ¼ = Yeşil
C) ¾ = Sarı, ¼ = Yeşil
D) ¼ = Sarı, ¾ = Yeşil

Soru 3
2n=Aa BB cc Dd Ee GG HH genotipine sahip bir hücrenin mayoz bölünme yapmasıyla oluşabilecek gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 8
B) 16
C) 32
D) 64

Soru 4
Heterozigot sarı – buruşuk tohumlu bezelyelerle, yine heterozigot yeşil – düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu yeşil – buruşuk tohumlu bezelye oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ( Bezelyelerde sarı renk ve düzgün tohumlu olma baskın özelliklerdir.)

A) 1/2
B) 1/4
C) 3/4
D) 3/8

Soru 5
Endülüs tavuklarında siyah tüy rengine sahip horozlarla beyaz tüy rengine sahip tavukların çaprazlanması sonucu mavi renkte civcivlerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Eş baskınlık
B) Eksik baskınlık
C) Çok alellik
D) Dominantlık

Soru 6
X kromozomu üzerinden baskın genle taşınan bir özellik için,
I. Sadece dişilerde etkisi görülür.
II. Dişiler bu özellik bakımından homozigot ya da heterozigot genotipte olabilir.
III. Dişilere bu özellik sadece annelerinden geçer.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 7
Annesinin kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi A Rh (+) bir kadınla, babasının kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi B Rh (+) bir erkeğin evliliğinden AB Rh (+) bir erkek çocuğun olma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1/16
B) 3/16
C) 3/32
D) 9/32

Soru 8
“r” renk körlüğü genini ifade ettiğine göre tabloda verilen çaprazlamaların hangisi sonucunda renk körü kız çocuğunun oluşma ihtimali vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

Soru 9
Aşağıda verilen bireylerden hangisi otozomlarda ayrılmama sonucu oluşmuştur?

A) Klinefelter erkek
B) Turner dişi
C) Tripl-X dişi
D) Down erkek

Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi X kromozomu üzerinden çekinik genle taşınan hastalıklardan biri değildir?

A) Balık pulluluk
B) Kas distrofisi
C) Renk körlüğü
D) Hemofili

Soru 11
Canlılardaki varyasyonlara,
I. Mutasyon
II. Alellerin bağımsız ayrışımı
III. Modifikasyon
verilenlerden hangileri neden olabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojik uygulamaların olumsuz yönlerinden biri olarak değerlendirilebilir?

A) Çevre koşullarına daha dirençli bitkilerin oluşturulması
B) Kalite ve verimi yüksek olan bitkilerin üretilebilmesi
C) Genetiği değiştirilmiş organizmaların tükettiğimiz besinlerin arasına girebilmesi
D) Kanser, felç gibi hastalıklara çözüm getirebilmesi

Soru 13
Gen klonlama çalışması sırasında,
I. Rekombinant DNA çoğaltılır.
II. Restriksiyon enzimi ile gen bölümü kesilir.
III. Genin yeri tespit edilir.
IV. Ligaz enzimi ile gen, plazmite yapıştırılır.
Olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre uygulanır?

A) I – III – IV – II
B) II – I – III – IV
C) III – II – IV – I
D) IV – II – I – III

Soru 14
Ekosistemin bileşenleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi abiyotik faktörler grubundadır?

A) Üreticiler
B) Ayrıştırıcılar
C) Tüketiciler
D) Mineraller

Soru 15
Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı habitatı paylaşabilir.
Buna göre aynı habitattaki popülasyonların tümü aşağıdaki terimlerden hangisi ile tanımlanır?

A) Komünite
B) Ekosistem
C) Biyosfer
D) Biyom

Soru 16
Uzun gün bitkilerinin çiçeklenmeleri, uzun süreli güneş ışığı görmelerine bağlıdır. Günlük olarak aldıkları güneş ışığı miktarı, ihtiyaç duyduklarından daha az olduğunda çiçeklenmeleri azalır ve daha fazla yaprak çıkarırlar.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi uzun gün bitkilerine örnektir?

A) Patates
B) Buğday
C) Ayçiçeği
D) Şeker pancarı

Soru 17
Aşağıda verilen canlılardan hangisi beslenmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) Fitoplanktonlar
B) Fotoototroflar
C) Siyanobakteriler
D) Saprofitler

Soru 18
Aşağıda verilen canlılar arasındaki simbiyoz yaşam şekilleri incelendiğinde, hangisi için birlikteliği oluşturan canlılardan en az biri zarar görür?

A) Küsküt otu – Domates
B) Termit – Selüloz sindiren bakteri
C) Timsah – Kürdan kuşu
D) Mantar – Alg

Soru 19
Böcekçil bitkiler için,
I. Besin ihtiyaçlarını böceklerden karşılar.
II. Hücre dışı sindirim yapabilir.
III. Kitinin yapısındaki azotu kullanabilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

Soru 20
Azot döngüsünde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Nitrifikasyon olayını saprofitler gerçekleştirir.
B) Denitrifikasyon olayı ile toprağın azot miktarı artar.
C) Azot döngüsündeki en önemli besin grubu karbonhidratlardır.
D) Rhizobium bakterileri atmosfer azotunu bağlayabilir.

1.B2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.A11.C12.C13.C14.D15.A16.B17.D18.A19.C20.D