Biyoloji 4 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
• Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen özelliklerdir.
• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir.
• Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bölgedir.

Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Dominant
B) Lokus
C) Karakter
D) Alel

Soru 2
Homozigot sarı tohumlu bezelyenin yeşil tohumlu bezelye ile tozlaştırılmasıyla oluşacak F2 dölündeki fenotip oranı ne olur? (Sarı tohumluluk yeşil tohumluluk üzerine baskındır.)

A) 1 : 1
B) 1 : 2
C) 1 : 3
D) 1 : 2 : 1

Soru 3
2n = AaBbCCDdee genotipli bir hücrenin mayoz bölünme yapmasıyla oluşacak gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

Soru 4
Eksik baskınlıkla ilgili olarak,
I. Bir karakteri belirleyen genlerin birbiri üzerine baskınlık kuramaması sonucu oluşur.
II. Oluşan fenotip çeşit sayısı daima genotip çeşit sayısından fazla olur.
III. Sadece bitkilerde gözlenebilen bir durumdur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 5

Kan grupları ile ilgili verilen tablo incelendiğinde I, II, III ve IV için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, A antijenidir.
B) II’ de iki farklı antijen bulunur.
C) III, Anti – B’ dir.
D) IV’ te iki farklı antikor bulunur.

Soru 6
Heterozigot A Rh + kan gruplu bir kadınla, heterozigot B Rh – kan gruplu bir erkeğin evliliğinden 0 Rh – kan gruplu bir kız çocuğunun olma olasılığı nedir?

A) 1 / 8
B) 1 / 16
C) 1 / 32
D) 3 / 32

Soru 7

Verilen şekil incelendiğinde a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Renk körlüğü geni a’da taşınır.
B) b’deki özelliklerin kadınlarda görülme olasılığı yüksektir.
C) c’deki özellikler sadece erkeklerde ortaya çıkar
D) Balık pulluluk ve yapışık parmaklık c’deki genlerle taşınır.

Soru 8
“r” renk körlüğü genini ifade ettiğine göre tabloda verilen çaprazlamaların hangisi sonucunda renk körü kız çocuğunun oluşma ihtimali vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

Soru 9
Aşağıda verilen bireylerden hangisi otozomlarda ayrılmama sonucu oluşmuştur?

A) Klinefelter erkek
B) Turner dişi
C) Tripl-X dişi
D) Down erkek

Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi X kromozomu üzerinden çekinik genle taşınan hastalıklardan biri değildir?

A) Balık pulluluk
B) Kas distrofisi
C) Renk körlüğü
D) Hemofili

Soru 11
Canlılardaki varyasyonlara,
I. Mutasyon
II. Alellerin bağımsız ayrışımı
III. Modifikasyon
verilenlerden hangileri neden olabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojik uygulamaların olumsuz yönlerinden biri olarak değerlendirilebilir?

A) Çevre koşullarına daha dirençli bitkilerin oluşturulması
B) Kalite ve verimi yüksek olan bitkilerin üretilebilmesi
C) Genetiği değiştirilmiş organizmaların tükettiğimiz besinlerin arasına girebilmesi
D) Kanser, felç gibi hastalıklara çözüm getirebilmesi

Soru 13
Gen klonlama çalışması sırasında,
I. Rekombinant DNA çoğaltılır.
II. Restriksiyon enzimi ile gen bölümü kesilir.
III. Genin yeri tespit edilir.
IV. Ligaz enzimi ile gen, plazmite yapıştırılır.
Olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre uygulanır?

A) I – III – IV – II
B) II – I – III – IV
C) III – II – IV – I
D) IV – II – I – III

Soru 14
Ekosistemin bileşenleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi abiyotik faktörler grubundadır?

A) Üreticiler
B) Ayrıştırıcılar
C) Tüketiciler
D) Mineraller

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi populasyon örneğidir?

A) Karadeniz Bölgesindeki ormanlar
B) Eğirdir Gölü’nde yaşayan balıklar
C) Beynam Ormanı’ndaki karaçamlar
D) Çöl yaşamına uyum sağlamış canlılar

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi nötr gün bitkisidir?

A) Arpa
B) Domates
C) Patates
D) Turp

Soru 17
Aşağıdaki iklim kuşaklarından hangisi, ülkemizde coğrafi koşullara bağlı olarak görülmez?

A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Marmara iklimi
D) Çöl iklimi

Soru 18
Mineral bakımından zengin, bitki ve hayvan kalıntıları içeren, bitki gelişmesine en uygun olan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Humuslu toprak
B) Kumlu toprak
C) Kireçli toprak
D) Killi toprak

Soru 19
Toprağa karışmış bazı organik besinleri, hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleri ile parçalayarak inorganik bileşiklere dönüştüren canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrıştırıcılar
B) Üreticiler
C) Tüketiciler
D) Etçiller

Soru 20
Aşağıdaki hayvansal parazitlerden hangisi iç parazit (endoparazit) tir?

A) Bit
B) Pire
C) Tenya
D) Tahtakurusu

1.A 2.C 3.B 4.A 5.C 6.B 7.B 8.B9.D10.A11.C12.C13.C14.D 15. C 16. B 17. D 18. A 19. A 20. C