Biyoloji 4 – Test 4

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlarda Alınmıştır

Soru 1
Farelerin 20 döl boyunca kuyruklarını keserek vücut hücrelerinde oluşan değişmelerin kalıtsal olarak yavru döllere geçmediğini ilk kanıtlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gregor Mendel
B) August Weismann
C) Hugo De Vries
D) Johansson

Soru 2
I. AA II. Aa III. aa
Yukarıda genotipleri verilen bireylerden hangileri fenotipte baskın özelliği gösterir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Soru 3
Saf döl sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşan tüm bezelyeler (F1 dölü) sarı tohumludur. Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sarı tohum, yeşil tohum özelliğine baskındır.
B) F1 dölleri bu karakter bakımından heterozigottur.
C) Yeşil tohumlu bezelyeler bu karakter bakımından homozigottur.
D) Yeşil tohum özelliği büyük harf ile gösterilir.

Soru 4
Aşağıda üç karekter bakımından genotipi verilen bireylerden hangisinin oluşturabileceği gamet çeşidi en fazladır?

A) AABBCC
B) AaBBCC
C) AaBbcc
D) AaBbCc

Soru 5
Erkek: AaBb X Kadın : AaBB
Yukarıdaki çaprazlama sonucunda ab fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir?

A) % 0
B) % 25
C) % 50
D) % 100

Soru 6
Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüylülük alelleri arasında eksik baskınlık vardır. Heterozigot bireyde tüy rengi mavidir. .
Buna göre, mavi tüylü iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşacak döllerde bu karakter bakımından kaç farklı genotip görülebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 7
AB kan grubu bireyin, ABO sistemine göre alyuvarında bulunan antijen ve kan plazmasındaki antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 8
Renk körlüğü genini taşıyan sağlıklı bir kadınla, renk körü bir erkeğin evliliğinden doğacak çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Sağlıklı erkek çocukları olabilir.
B) Renk körü erkek çocukları olabilir.
C) Renk körü kız çocuğu olmaz.
D) Taşıyıcı kız çocukları olabilir.

Soru 9
I. 22 + X
II. 22 + Y
III. 22 + XX
IV. 22 + 0
Verilen gametlerden hangilerinin döllenmesiyle Tripl – X sendromu ortaya çıkar?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 10
Down sendromlu bireylerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) 47 kromozomludurlar.
B) Erkekleri 45 + XX formülü ile gösterilir.
C) Otozomal ayrılmama sonucu oluşur.
D) Eşey organları tam gelişmediği için kısırdırlar.

Soru 11
Hücrelerdeki kromozom sayısının biyoteknolojik yöntemlerle 3n ve daha fazla olmasının sağlan masıyla daha iri çiçekli ve meyveli bitkilerin elde edilme si yöntemi verilenlerden hangisidir?

A) Yapay döllenme
B) Klonlama
C) Poliploidi
D) Geleneksel ıslah

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir?

A) Eğirdir Gölü’ ndeki sazan balıkları
B) Beynam Ormanı’ ndaki çamlar
C) Karadeniz Bölgesi’ ndeki canlılar
D) Kahramanmaraş’ taki bitkiler

Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir?

A) Sıcaklık
B) Mineraller
C) Toprak
D) Ayrıştırıcılar

Soru 14
Aşağıda verilen organizma lardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez?

A) Kükürt bakterileri
B) Nitrobakter
C) Nitrosomonas
D) Siyanobakteri

Soru 15
Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı habitatı paylaşabilir.
Buna göre aynı habitattaki popülasyonların tümü aşağıdaki terimlerden hangisi ile tanımlanır?

A) Komünite
B) Ekosistem
C) Biyosfer
D) Biyom

Soru 16
Uzun gün bitkilerinin çiçeklenmeleri, uzun süreli güneş ışığı görmelerine bağlıdır. Günlük olarak aldıkları güneş ışığı miktarı, ihtiyaç duyduklarından daha az olduğunda çiçeklenmeleri azalır ve daha fazla yaprak çıkarırlar.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi uzun gün bitkilerine örnektir?

A) Patates
B) Buğday
C) Ayçiçeği
D) Şeker pancarı

Soru 17
Aşağıda verilen canlılardan hangisi beslenmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) Fitoplanktonlar
B) Fotoototroflar
C) Siyanobakteriler
D) Saprofitler

Soru 18
Aşağıda verilen canlılar arasındaki simbiyoz yaşam şekilleri incelendiğinde, hangisi için birlikteliği oluşturan canlılardan en az biri zarar görür?

A) Küsküt otu – Domates
B) Termit – Selüloz sindiren bakteri
C) Timsah – Kürdan kuşu
D) Mantar – Alg

Soru 19
Böcekçil bitkiler için,
I. Besin ihtiyaçlarını böceklerden karşılar.
II. Hücre dışı sindirim yapabilir.
III. Kitinin yapısındaki azotu kullanabilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

Soru 20
Azot döngüsünde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Nitrifikasyon olayını saprofitler gerçekleştirir.
B) Denitrifikasyon olayı ile toprağın azot miktarı artar.
C) Azot döngüsündeki en önemli besin grubu karbonhidratlardır.
D) Rhizobium bakterileri atmosfer azotunu bağlayabilir.

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 7. A8.C 9.A 10.B 11.C 12.A 13.D 14.D15.A16.B17.D18.A19.C20.D