Biyoloji 3 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlarda Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür?

A) DNA eşlenmesi
B) Sitokinez
C) Telofaz
D) Metafaz

Soru 2
• Mitozun ikinci evresidir.
• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.
• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.
Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Profaz
B) Anafaz
C) Metafaz
D) Telofaz

Soru 3
Kromozom sayısı 12 olan bir hücre arka arkaya dört mitoz bölünme geçirirse,
A) Oluşan hücre sayısı
B) Her bir hücrenin kromozom sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 8 – 6
B) 8 – 12
C) 16 – 6
D) 16 – 12

Soru 4

Denizyıldızı için verilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölünme ile
B) Rejenerasyon ile
C) Spor ile
D) Tomurcuklanma ile

Soru 5
Hidranın tomurcuklanması sonucu oluşan ve ana bireye bağlı kalarak yaşayan canlıya a, koloniden eşeysiz çoğalarak ayrılan ve serbest olarak yaşayan bireylere de b denildiğine göre, a ve b için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) a, poliptir.
B) b, medüzdür.
C) b, tomurcuklanarak çoğalır.
D) a ve b ana bireyle aynı genetik yapıya sahiptir.

Soru 6
Bazı bitkilerin yan dallarının uçları toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Toprak altında kalan dallardan yeni kökler meydana gelir ve gelişir. Yan dalların gelişimleri yeterli düzeye geldiğinde ana bitkiden kesilerek ayrılır.
Yukarıda anlatıldığı şekilde bir bitkinin vejetatif üremesi hangi yöntemle olur?

A) Daldırma
B) Aşılama
C) Çelikleme
D) Doku kültürü

Soru 7
I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.
II. Döllenmeyle zigot oluşur.
III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.
Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıda verilen olaylardan hangisi mayoz bölünmenin Profaz I aşamasında gözlenmez?

A) Tetrat oluşumu
B) Cross-over
C) Kromozom ayrılması
D) Sinapsis

Soru 9
Eşeyli üreme sırasında gerçekleşen,
I. Mayoz hücre bölünmesi ile gametlerin oluşması
II. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigotun oluşması
III. Zigotun mitoz bölünmeler ile embriyoyu oluşturması
olaylarından hangileri kalıtsal çeşitliliğe neden olur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10

(+; özelliğin görüldüğünü, -; özelliğin görülmediğini ifade eder.)
Tablo incelendiğinde a, b ve c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

A) +, +, –
B) +, -, +
C) -, -, +
D) -, +,

Soru 11
Aşağıda verilenlerin hangisinde kalıtsal çeşitlilik görülmez?

A) Partenogenez
B) Rejenerasyon
C) Konjugasyon
D) Mayoz

Soru 12
Aşağıda altı çizili olarak verilenlerden hangi ikisinin kalıtsal yapısı birbiri ile aynıdır?

A) Kraliçe arı ile işçi arı
B) Kraliçe arı ile oluşturduğu yumurta hücresi
C) Yumurta hücresi ile farklı yumurtadan oluşan erkek arı
D) Erkek arı ile oluşturduğu sperm hücresi*

Soru 13
Dişi bir insanın oogenez süreci incelendiğinde, Mayoz II bölünme sonucu oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) 1. Oosit
B) 2. Oosit
C) Ootit
D) Yumurta

Soru 14
• Döl yatağının iç kısmında mukus salgılayan ve bol miktarda kan damarı taşıyan tabakadır.
• Sperm ve yumurtanın birleştiği (döllenme olayının olduğu) yerdir.
• Oogenez ile yumurtaların oluşturulduğu bölümdür.
Dişi üreme sistemiyle ilgili verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Serviks
B) Fallopi tüpü
C) Endometriyum
D) Ovaryum

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi partenogenezle üreme örneklerinden birisi değildir?

A) İki eşit parçaya bölünen denizyıldızının her bir parçasının gelişerek iki deniz yıldızı oluşturması
B) Kamçı kuyruklu kertenkelelerde yumurta oluşurken mayoz II’de yumurta hücresi ile kutup hücresinin çekirdeği kaynaşarak döllenmeksizin diploit bireyin oluşması
C) Toplu iğne ucu ile dokunulan kurbağa yumurtasının döllenmiş gibi uyarılıp gelişmesi ile haploit bireylerin oluşması
D) Bal arılarında kraliçe arının mayoz bölünme ile oluşturduğu yumurtaların döllenmeden gelişerek haploit (n) kromozomlu erkek arının oluşması

Soru 16
İnsanın dişi üreme sisteminde olgunlaşan yumurta hücresi folikülün yırtılması ile yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta kirpikli huni tarafından tutularak yumurta kanalına geçer. Bu olay menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir?

A) Folikül evresi
B) Ovulasyon evresi
C) Korpus luteum evresi
D) Menstruasyon evresi

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin yardımcı bezlerinden birisi değildir?

A) Prostat bezi
B) Seminal kesecik
C) Cowper bezi
D) Testisler

Soru 18
Bu Soru Hatalıdır

A) **
B) **
C) **
D) **

Soru 19
Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amniyon sıvısı
B) Vitellüs kesesi
C) Allantoyis
D) Koriyon

Soru 20
Hamilelerde döl yatağı kaslarının kasılmasını uyararak, doğum sancısı ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağlayan ve hipofizden salgılanan hormon hangisidir?

A) Lüteinleştirici hormon
B) Progesteron
C) Oksitosin
D) Östrojen

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8.C9.A10.C11.B12.D13.C14.A 15. A 16. B 17. D 18. E 19. B 20. C