Biyoloji 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda eşleştirilen organlardan hangileri analog organlardır?

A) İnsanın kolu – Yarasanın kanadı
B) Kedinin ayağı – Balinanın yüzgeci
C) Kuşun kanadı – Kelebeğin kanadı
D) Yarasanın kanadı – Balinanın yüzgeci

Soru 2
Aşağıdaki sınıflandırma basamaklarının hangisinde canlılar arasında ortak özellikler en fazladır?

A) Tür
B) Cins
C) Alem
D) Takım

Soru 3
I. Bakterilerdeki piluslar çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarını sağlar.
II. Plazmit, bakterinin antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazanmasını sağlar.
Yukarıda bakterilerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 4
Organik besin üretimi için gereken enerjiyi güneş ışınlarından karşılayan bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

A) Aerobik
B) Heterotrof
C) Kemoototrof
D) Fotoototrof

Soru 5
Tuz oranının yüksek olduğu ortamlarda yaşayan arkelere ne ad verilir?

A) Psikrofiller
B) Halofiller
C) Metanojenler
D) Aşırı termofiller

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sporlular grubunda yer alan protistadır?

A) Alg
B) Bakteri
C) Plazmodyum
D) Tripanosoma

Soru 7
I. Heterotrof beslenme
II. Çok hücreli ökaryot yapıda olma
III. Ayrıştırıcı özelliğe sahip olma
Yukarıda verilenlerden hangileri tüm mantarlarda görülen bir özelliktir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilerden değildir?

A) Ardıç
B) Armut
C) Ladin
D) Köknar

Soru 9
• Kökleri saçak kök şeklindedir.
• Embriyolarında tek çenek yaprağı bulunur.
• Yaprakları şerit şeklinde ince uzun olup paralel damarlıdır.
Verilen özellikler aşağıdaki bitkilerden hangisine aittir?

A) Çam
B) Buğday
C) Domates
D) Elma

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi halkalı solucanlar grubunda yer alır?

A) Tenya
B) Planarya
C) Bağırsak solucanı
D) Toprak solucanı

Soru 11
I. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.
II. Trake solunumu ve açık dolaşım sistemi görülür.
III. Eklemli dört çift ayağa sahiptirler.
Yukarıdakilerden hangileri böceklere ait özelliklerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi derisi dikenliler grubuna ait canlılardandır?

A) Akrep
B) Ahtapot
C) Kırkayak
D) Deniz yıldızı

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi keseli memeli canlılar grubunda yer alır?

A) Kanguru
B) Koyun
C) Ornitorenk
D) Karıncayiyen

Soru 14
I. Dünyada tür zenginliği ekvatordan kutuplara doğru azalır.
II. Bir bölgenin coğrafik yapısı, iklim koşulları o bölgenin tür çeşitliliğini doğrudan etkiler.
Biyolojik çeşitlilik ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 15
Atmosferde karbondioksit birikmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) Dünyanın ısınması
B) İklimin değişmesi
C) Kutuplardaki buzulların erimesi
D) Deniz düzeyinin alçalması

Soru 16
I. Gençler
II. Çocuklar
III. Yaşlılar
Kükürt dioksit (SO2) gazının etkilerine karşı en hassas olan kişiler yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre hastanelerde gürültü en fazla kaç desibel (dB) olmalıdır?

A) 25
B) 35
C) 70
D) 100

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda bulunmaması gereken ve gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal tehlikelerdendir?

A) Tarım ilaçları
B) Cam kırıkları
C) Metal parçaları
D) Plastik

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yapay radyasyon kaynaklarındandır?

A) Radon
B) Kozmik ışınlar
C) Vücut içi ışınlama
D) Nükleer güç santralleri

Soru 20
Ülkemizdeki orman yangınlarının en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırımlar
B) Trafik kazaları
C) Enerji nakil hatları
D) İnsanların ihmal ve dikkatsizlikleri

1.C 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.D 11.B 12.D 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.A 19.D 20.D