Biyoloji 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Linneaus’nin sınıflandırma sisteminde en geniş sınıflandırma basamağı (en üst basamak) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cins
B) Âlem
C) Aile
D) Şube

Soru 2
I Su II EnzimIII KarbonhidratBakterilerin sitoplazmalarında yukarıda verilenlerden hangileri bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
Normalde oksijenli ortamda yaşayan, fakat bazen oksijen olmayan ortamda da yaşayabilen bakteriler, oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta yer alır?

A) Zorunlu aerobik
B) Zorunlu anaerobik
C) Geçici anaerobik
D) Geçici aerobik

Soru 4
Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır?

A) Parazitler
B) Heterotroflar
C) Kemoototroflar
D) Fotoototroflar

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde yer almaz?

A) Bakteriler
B) Kamçılılar
C) Kirpikliler
D) Sporlular

Soru 6
Ağaç altlarında ve çayırlarda yetişen, dış görünümü şemsiye şeklinde olan mantarlar aşağıda verilen grupların hangisinde yer alır?

A) Küf mantarları
B) Maya mantarları
C) Ağaç mantarları
D) Şapkalı mantarlar

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi damarsız tohumsuz bitkiler grubundandır?

A) Algler
B) Kara yosunları
C) Eğrelti otu
D) Ağaç mantarları

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir?

A) Çam
B) Meşe
C) Eğrelti otu
D) Ciğer otları

Soru 9
• Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.
• Kökleri, saçak kök şeklindedir.
• İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir?

A) Elma
B) Kiraz
C) Buğday
D) Çınar

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar grubunda yer alır?

A) Yumuşakçalar
B) Örümcekler
C) Sölenterler
D) Solucanlar

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan gruplarından değildir?

A) Süngerler
B) Balıklar
C) Kuşlar
D) İki yaşamlılar

Soru 12
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi larva dönemlerinde suda, ergin dönemlerinde ise karada yaşar?

A) Balıklar
B) Sürüngenler
C) İki yaşamlılar
D) İlkel kordalılar

Soru 13
I Kapalı dolaşım sistemi görülür. II Hem eşeyli hem de eşeysiz üreme birlikte görülür.Omurgalı hayvanlarla ilgili yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 14
Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez?

A) Solucan
B) Yılan
C) Timsah
D) Kertenkele

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, keseli memeliler grubuna ait bir canlıdır?

A) Kedi
B) Geyik
C) Balina
D) Kanguru

Soru 16
Aşağıdaki canlılardan hangisi sularda yaşayan plasentalı memelilere örnektir?

A) Timsah
B) Balina
C) Deniz atı
D) Köpek balığı

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
I Havada karbondioksit oranının artması II Bazı canlı türlerinin insanlar tarafından bilinçsizce avlanmasıIII Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılmasıVerilenlerden hangileri ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
I Atmosfere bırakılan karbondioksitin % 80’i fosil yakıtlardan gelmektedir. II Ormanların tahrip edilmesi ve okyanuslardaki bitkisel planktonların azalması karbondioksit artışına neden olur.Atmosferdeki karbondioksit oranı ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır?

A) Hızlı kalp atışı
B) Solunumun hızlanması
C) Hoşgörünün azalması
D) Yüksek kan basıncı

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği kaynakları arasında sayılamaz?

A) Işıklı reklam panoları
B) Gökyüzündeki yıldızlar
C) Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları
D) Evlerden ve binalardan taşan ışıklar

1.B — 2.D — 3.C — 4.D — 5.A — 6.D — 7.B — 8.A — 9.C — 10.B — 11.A — 12.C — 13.A — 14.A — 15.D — 16.B — 17.D — 18.C — 19.C — 20.B