Biyoloji 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlemdir?

A) Ahmet’in vücut sıcaklığı 37 °C olarak ölçüldü.
B) Çorba çok sıcaktı ağzım yandı.
C) Bizim ev 140 m2 , 3 oda 1 salon.
D) Günde 1.5 km yürüyüş yapıyorum.

Soru 2
I. Deneylerin kurulması ve kontrolü II. Hipotezin ortaya konmasıIII. Problemin tanımlanmasıYukarıda verilen bilimsel süreçte yapılacak işlerin öncelik sıralaması hangisidir?

A) I – II – III
B) II – III – I
C) III – II – I
D) III – I – II

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt bilim dallarından olan restorasyon ekolojisi çalışmasıdır?

A) Şehirlere parklar ve bahçeler kurma
B) Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürme
C) Hidroelektrik santraller kurma
D) Canlılar arasında gen aktarımı

Soru 4
Aşağıdaki canlılardan hangisi karnivor olarak beslenir?

A) Ev sıçanı
B) İnsan
C) Aslan
D) Ayı

Soru 5
I. ATP II. RNAIII. DNAYukarıdakilerden hangileri hücre içi biyokimyasal reaksiyonlarda kullanılan enerjiyi taşır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin özelliğidir?

A) Üreme hücrelerine gamet denir.
B) Oluşan bireyler birbirleriyle aynı kalıtsal yapıdadır.
C) Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle döllenme meydana gelir.
D) Tür içinde yeni gen kombinasyonları oluştuğu için dayanıklı bireyler oluşur.

Soru 7
• Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.• Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar.Yukarıda bazı özellikleri verilen, canlıların yapısında bulunan temel bileşik hangisidir?

A) Vitaminler
B) Mineraller
C) Proteinler
D) Yağlar

Soru 8
Canlılarda hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılan mineral hangisidir?

A) Kalsiyum (Ca)
B) Fosfor (P)
C) Demir (Fe)
D) İyot (I)

Soru 9
Bitkilerin hücre çeperini oluşturan polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitin
B) Nişasta
C) Glikojen
D) Selüloz

Soru 10
Bitkisel kaynaklı doymamış yağların hidrojenle doyurulup katılaştırılmasıyla oluşan yağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeytinyağ
B) İç yağ
C) Margarin
D) Tereyağ

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapı taşı (monomeri) dır?

A) Glikoz
B) Gliserin
C) Amino asitler
D) Yağ asitleri

Soru 12
biyoloji-1-12 Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düşük sıcaklık dereceleri enzimin etkinliğini azaltır.
B) Enzimin en iyi çalıştığı sıcaklık optimum sıcaklıktır.
C) Optimum değerinin üzerindeki sıcaklık bir süre sonra enzimin çalışmasını durdurur.
D) 0 °C’de enzimin çalışması durur.

Soru 13
Hücre teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Canlılarda hayatsal olaylar hücre içinde gerçekleşir.
B) Bütün organizmaların temel yapı ve görev birimi hücredir.
C) Bütün organizmalar birden fazla hücreden meydana gelir.
D) Her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesi ile meydana gelir.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hücredeki zarsız organellerdendir?

A) Golgi
B) Lizozom
C) Mitokondri
D) Ribozom

Soru 15
İnsanlarda aşağıda verilen hücrelerden hangisinde lizozom bulunmaz?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Karaciğer hücresi
D) Dalak hücresi

Soru 16
I. Kromoplast
II. Kloroplast
III. Lökoplast
Yukarıdaki plastitlerden hangileri, renk pigmentleri bulundurur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
I. Hücrenin özgüllüğünü oluşturur.
II. Zara seçicigeçirgen özellik kazandırır.
III. Hücrelerin hormon gibi maddelere cevap vermesini sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri glikokaliks tabakasının görevlerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Aşağıdaki faktörlerden hangisinin artışı difüzyon hızının azalmasına neden olur?

A) Sıcaklık
B) Hücre zarındaki por sayısı
C) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı
D) Zardan geçecek molekül büyüklüğü

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerine ait bir özellik değildir?

A) Glikojen depo etme
B) Nişasta depo etme
C) Hücre çeperi bulundurma
D) Plastit bulundurma

Soru 20
I. Ara filamentler
II. Mikrofilamentler
III. Mikrotübüller
Yukarıdaki hücre iskeleti elemanlarından hangileri, hücre içindeki yapıların (çekirdek, organeller vb.) yerlerinin sabitlenmesini sağlar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.B 8.C 9.D 10.C 11.C 12.D 13.C 14.D 15.A 16.B 17.D 18.D 19.A 20.A